Коя е „правата вяра“? (16) – „Блажени гонените заради правдата…“

Коя е „правата вяра“? (16) - „Блажени гонените заради правдата...“

В предната статия разгледахме седмото блаженство от Проповедта на планината. В тази част ще обърнем вниманието си към осмото блаженство:

„Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.“ (Матей 5:10)

Божията праведност, която се проявява в света чрез ходещите в правата вяра, не може да остане незабелязана. Апостол Павел ни уверява:

…пред Бога ние сме Христово благоухание за тези, които се спасяват, и за онези, които погиват. На едните сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите – животворно ухание, което докарва живот“ (2 Коринтяни 2:15-17).

Естествено е хората, които са благоразположени към Бога и Божиите неща, да бъдат привлечени от нашата праведност, а хората, които са в бунт срещу Него и се удоволстват в дела, противни на Неговата природа, да бъдат отблъснати от проявленията на Неговата праведност чрез нас. Същата идея изразява и Исус:

„…всеки, който върши зло, мрази Светлината и не отива към Светлината, да не би да се открият делата му; но който постъпва според истината, отива към Светлината…“ (Йоан 3:20-21)

Омразата към праведността ни лесно може да прерасне в гонение, като целта на гонението е да потуши светлината, която предизвиква неудобство и изобличава тъмнината в другите.

„Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради Мене“ (Мат. 5:11)

Когато ходим в правата вяра, близкото ни общение с Христос ни прави да приличаме на Него (Матей 10:25Лука 6:40) и все повече да се предаваме на Неговата воля. Можем до такава степен да бъдем отдадени да вършим Неговата воля в живота ни, че вече да не бъдем гонени заради самите нас, а заради Него и това, което Той върши чрез нас.

В следващата статия ще разгледаме другите наставления на Господ Исус от Проповедта на планината, които също са част от „здравите думи на нашия Господ Исус Христос“ (1 Тимотей 6:3), съставляващи втория елемент на правата вяра.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в