Коя е „правата вяра“? (17) – Практически наставления от Господ Исус

Коя е „правата вяра“? (17) – Практически наставления от Господ Исус

В предходните няколко статии от настоящето поучение разгледахме блаженствата, които Господ Исус посочва в Своята Проповед на планината, като в предната част обърнахме внимание на осмото блаженство, касаещо гонението против праведните. В тази част нека насочим погледа си към наставленията на Господ Исус в останалата част от Проповедта на планината, в която Той илюстрира как изглежда животът на ходещите в правата вяра на практика.

Непосредствено след изброяването на блаженствата, Господ посочва, че вярващите са не само призвани да бъдат различни от света, но и да бъдат пример за света чрез добрите си дела, като казва, че добрите дела на вярващите трябва да служат за прослава на Бога, а не на тях самите (Матей 5:13-16). Той пояснява, че моралният стандарт на Мойсеевия закон не само е все още валиден, но вече е и завишен – Бог съди сърцата, не само делата на хората, и в Неговите очи похотта е прелюбодейство, омразата – убийство, самонадеяността – голямо зло (Матей 5:17-37).

Исус призовава вярващите да обичат хората, както Самият Бог ги обича – безрезервно, независимо дали са приятели, или врагове (Матей 5:38-48). Той наставлява вярващите да не вършат праведни дела, за да бъдат виждани и хвалени от хората, а да ги вършат с цел да бъдат угодни на Бога (Матей 6:1-18).

Господ предупреждава, че сребролюбието и упованието в земните богатства са несъвместими с правата вяра, като насърчава слушателите да избягват безпокойството за земното си преживяване и да се фокусират върху Божието царство и Неговата праведност, действаща в и чрез тях (Матей 6:19-34).

Исус посочва, че човек трябва да е придобил определено ниво на освещение и зрялост, преди да може да помага на другите в тяхното израстване и ако някой все още съди ближния си, той не е достигнал това ниво (Матей 7:1-5).

Той описва живота на вярващите като живот на молитва, в който те неуморно искат от своя Небесен Баща и получават блага от Него (Матей 7:7-11).

Исус предупреждава, че трудно се влиза и трудно се устоява в Божия път и че малцина ще живеят според правата вяра (Матей 7:13-14). В този контекст Господ ни предупреждава за лъжепророците, което показва, че те са една от най-големите опасности за хората, които искат да следват Божия път. Лъжепророците могат да бъдат разпознати по плодовете им и дори те да наричат Исус „Господ“ и да вършат чудеса, знамения и велики дела в Негово име, те няма да бъдат приети от Него при свършека на века, защото са вършили беззаконие, вместо волята на Небесния Баща (Матей 7:15-23).

Както началото на Проповедта на планината, така и нейният завършек, посочва именно това поучение като основополагащо за християнската вяра – Господ го описва като „канара“, върху която Той насърчава Своите слушатели да изградят живота си, като предупреждава, че онези, които игнорират това поучение, ще бъдат повалени като къщи, построени върху пясъка (Матей 7:24-29).

В следващата част от нашето поучение ще обърнем внимание на третия елемент на правата вяра, а именно „учението, което е според благочестието“.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в