Коя е „правата вяра“? (19) – Важен белег на правата вяра

Коя е „правата вяра“? (19) - Важен белег на правата вяра

В предната част от нашето поучение разгледахме третата основна характеристика на правата вяра – „учението, което е според благочестието“ (1 Тимотей 6:3). В тази статия ще обърнем внимание на един важен белег на правата вярата.

Хората, които ходят според „здравите думи на нашия Господ Исус Христос и… учението, което е според благочестието“ (1 Тимотей 6:3), са до болка запознати с факта, че единствената причина да имат падения в грях и заблуда е тяхната собствена греховна плът – страстите, които воюват против душата им (Яков 4:12 Петрово 2:11-12Римляни 7:18-23). За тези хора, които ежедневно устояват в пътя на правата вяра и претърпяват всички трудности и изпитания, които съпровождат живота в благочестие, има една утеха и една надежда, която ги поддържа в тежки дни. Те очакват събитието, което ще сложи край на тяхната борба с плътта и ще положи началото на живота им в непрекъснато общение с Бога – „блажената надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос“ (2 Тимотей 2:13). Тези хора са благодарни за радостите и благословенията, които самият Бог дава в настоящия свят, но същевременно живеят със съзнанието, че са „пришълци и чужденци на света“ (1 Петрово 2:11), които като патриарсите очакват онова „по-добро отечество“ (Евреи 11:16) – „града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог“ (Евреи 11:10). Ходещите в Христовата вяра са хора, които са „обикнали Неговото явяване“ (2 Тимотей 4:8), и чиито сърца с трепет очакват Господното завръщане (1 Коринтяни 15:541 Солунци 1:9-104:16-185:23).

Следващата част е заключението на това поучение, в което ще обобщим основните елементи на правата вяра.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в