Коя е „правата вяра“? (20) – Заключителни мисли

Коя е „правата вяра“? (20) - Заключителни мисли

В предната част от нашето поучение обърнахме внимание на един важен белег на правата вяра. В тази статия ще обобщим главните елементи на това поучение.

Както видяхме, Писанията са изключително красноречиви и последователни в тяхното описание на правата вяра. Целият Нов Завет свидетелства за това, че правата вяра се състои от следване на Христовото учение и устояване в пътя на благочестието, според както е изложен от апостолите в техните пояснения на Христовите думи. Така изложена правата вяра може да има последователи от всички християнски деноминации, защото с известни изключения по-голямата част от деноминационните различия касаят въпроси, които не са централни за християнската доктрина. Затова, независимо колко различни деноминации и течения има в християнството, Писанията са истинни, когато свидетелстват:

„Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви: един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.“ (Ефесяни 4:4-6)

Божията благодат действително е многообразна (1 Петрово 4:10) – дарбите, службите и действията на Духа са различни , но Духът е същият (1 Коринтяни 12:4-6) и Той насочва вярващите към Христовите думи (Йоан 14:26), води ги в пътя на благочестието (Исая 30:21Езекиил 36:27) и ги освещава (Римляни 15:161 Коринтяни 6:11). Ходещите в правата вяра обичат Господа, защото имат и пазят Неговите заповеди и те получават най-голямата ценност – любовта на Бога и близко общение с възкръсналия Господ (Йоан 14:21). Затова, братя и сестри, нека, както ни насърчава словото, да изпитваме себе си дали сме във вярата (2 Коринтяни 13:5) и нека бързаме да се покаем и поправим, ако сме се отклонили от пътя, защото Господ е верен да ни очисти от всяка тъмнина (1 Йоаново 1:9) и да доведе до съвършенство доброто дело, което е започнал в нас (Филипяни 1:6).

„Никой, който върви напред и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога; този, който стои в учението, той има и Отца, и Сина.“ (2 Йоаново 9)

„Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци, и ни учи да се отречем от нечестието и от светските страсти и да живеем благоразумно, праведно и благочестиво в настоящия свят, като очакваме сбъдването на блажената надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос“ (Тит 2:11-13)


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в