Коя е „правата вяра“? (4) – Заблуда # 3: Да си в „правата вяра“ означава да си в „правилната църква“ или в „правилното течение“

Коя е „правата вяра“? (4) – Заблуда # 3: Да си в „правата вяра“ означава да си в „правилната църква“ или в „правилното течение“

В предната статия разгледахме втората заблуда относно правата вяра. В тази част ще насочим нашето внимание към неправилното вярване, че правата вяра се дефинира от това да бъдеш в „правилната църква“ или в „правилното течение“.

Тази дефиниция за „правата вяра“ най-често е приета от хора, които членуват в църкви, възприели себе си за единствени или едни от малкото проводници на Божието действие на земята. Причините те да вярват това могат да бъдат различни, но нито една от тях не е основана на Писанията.

Една деноминация вярва, че те са в правата вяра, защото могат да проследят началото си до първите апостоли, твърдейки, че чрез ръкополагане са получили благодатта на Бога през поколенията на църквата. Но по тази логика апостол Павел не е бил в правата вяра, защото той не е бил ръкоположен от другите апостоли!

Друга деноминация вярва, че те са в правата вяра, защото е убедена, че техният ръководител може да проследи своя пост до апостол Петър, когото Исус е избрал за едноличен ръководител на църквата, според тях. За тях Петър е бил първият епископ на Рим и ако човек иска да бъде в правата вяра, той трябва да приеме, че епископът на Рим е едноличният ръководител на църквата и днес. Въпреки увереността, с която членове на тази деноминация прокламират своето верую, контекстът на Исусовите думи в Матей 16:18: „на тази скала ще съградя Моята църква“, е откровението, което Петър получава: „Ти си Христос, Син на живия Бог“ (Матей 16:16), а не че „скалата“, върху която стои църквата, е Петър.

Трета деноминация приема, че те са в правата вяра, защото практикуват дарбите на Святия Дух и днес. Но както напомнихме по-горе дори лъжепророците могат да вършат знамения в името на Господа и в Новия Завет църквата, която е имала най-много дарби, е била също така църквата с най-много проблеми от морално и доктринално естество (1 Коринтяни 3:1-35:111:17-22).

Други вярват, че са разпознали Божието движение в нашето поколение, било то на локално или на световно ниво – влезли са в „помазанието“ на „Божиите генерали“ за настоящия час и са приели откровенията, които Бог дава чрез тях тук и сега. Сигурността за тях, че са в правата вяра, често е основана на вярвания като: „Аз съм под авторитета на апостол/пророк еди-кой-си“, „Това е движението, чрез което Бог ще спаси света“ или „Това е църквата, чрез която Бог ще спаси града ми“.

Тези постулати нямат никаква библейска обосновка, освен ако приемем едно извратено тълкувание на термини като „апостол“, „пророк“ и „помазание“. 


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в