Коя е „правата вяра“? (6) – Трите основни елемента

Коя е „правата вяра“? (6) - Трите основни елемента

В предната част посочихме, че както във всички въпроси, касаещи християнската ни обхода, по темата за правата вяра Писанията трябва да бъдат наш върховен авторитет. Затова в тази статия ще разгледаме двата основни елемента на правата вяра, които Библията ни посочва.

Като се пита „Коя е правата вяра?“, не се има предвид дали християнството, или някоя друго вероизповедание е правилно. Въпросът е насочен към хора, в чиито животи вече е положена основата Исус Христос (1 Коринтяни 3:11). В този пасаж апостол Павел ни казва, че различни проповедници могат да поставят различни строителни материали върху основата Христос. Павел предупреждава, че онези, чиито труд не устои на огненото изпитание, на което ще бъде подложена работата на всеки, ще бъдат спасени, „но като през огън“ (1 Коринтяни 3:15). Затова е неправилно да се употребява този пасаж като насочен към вярващите като цяло и какво се случва в собствения им живот, след като са приели Христос, както често той бива употребяван от проповедници на учението „Веднъж спасен, завинаги спасен“. Този пасаж е насочен към служителите и какво те сеят в живота на хората, на които служат.

Никъде в Писанията няма обещание за нас, че ако се отклоним от пътя и не се върнем обратно, ще бъдем спасени. Напротив, новозаветните Писания нееднократно свидетелстват, че е възможно човек да отпадне от вярата, след като е приел Христос. Затова е жизненоважно за нас да сме наясно коя е правата вяра, т.е. кой е пътят, по който трябва да вървим, след като сме приели Христос, и да се научим да устояваме в този път. Ако устояването във вярата беше нещо лесно, защо апостол Павел нарича вярата „добро войнстване“ (1 Тимотей 6:12; 2 Тимотей 4:7) и в края на живота си заявява тържествено за себе си „пътя свърших, вярата опазих“ (2 Тимотей 4:7)? Ако това да останем във вярата ни е гарантирано, след като приемем Исус, тогава как някои „претърпяват корабокрушение във вярата“ (1 Тимотей 1:19)? Как някои могат да разпъват повторно Исус и докато го правят да е невъзможно за тях да бъдат възстановени (Евреи 6:6)? Защо Господ казва, че спасени ще бъдат онези, които устоят докрай (Матей 24:13)? Защо многократно използва фразата: „който победи“ в Откровение (Откровение 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21)?

Най-краткото и същевременно изчерпателно описание за „правата вяра“ се намира в първото послание на апостол Павел към неговия ученик Тимотей. Павел увещава своя ученик Тимотей да се подвизава в доброто „войнстване на вярата“ (1 Тимотей 6:12), след като го предупреждава за хора, които „предава[т] друго учение“ и не се съобразяват „със здравите думи на нашия Господ Исус Христос и с учението, което е според благочестието“ (1 Тимотей 6:3). Ще разгледаме тези три аспекта на правата вяра по отделно, като започнем с първия в следващата част от нашето поучение.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в