Коя е „правата вяра“? (7) – Предаване на „друго учение“

Коя е „правата вяра“? (7) – Предаване на „друго учение“

В предната статия посочихме, че правата вяра има три основни елемента – посвещението към това да избягваме „друго учение“, съобразяване със „със здравите думи на нашия Господ Исус Христос и с учението, което е според благочестието“ (1 Тимотей 6:3). В тази част ще изследваме първия от тези елементи.

Фразата „предаване на друго учение“ е преведена от старогръцката дума ἑτεροδιδασκαλέω (хетеродидаскалео/етеродидаскалео) и се намира само на две места в Новия Завет – 1 Тимотей 1:3 и 1 Тимотей 6:3 (2085 в Старогръцко-български речник на Новия Завет, 2010 г.) Тази дума означава:

– предаване на лъжливо учение;

– предаване на учение, различно от истинското или нужното.

Оттук виждаме, че не е задължително дадено учение да бъде еретично или лъжливо, за да отклонява от правата вяра – достатъчно е да бъде различно или ненужно! Вярвам, че срещу съвременната църква има по-голяма заплаха от различни и/или ненужни учения, отколкото от еретични или лъжливи такива. За разлика от времето на ранната църква днес имаме съставен канон, а основните ни доктрини се съдържат в документи като Никейския, Апостолския, Староримския и Атанасиевия символи на вярата. Наред с лъжеученията и ересите, с които ранната църква се е борила, например, дали Исус е дошъл в плът (1 Йоаново 4:3-42 Йоаново 7), тя също е трябвало да се противопоставя на различни или ненужни учения, които Новият Завет описва като „басни“ (2 Петрово 1:61 Тимотей 1:44:7Тит 1:14). Но днес „басните“, предавани вместо здравото учение, са далеч по-развити и по-разпространени в християнските среди от времето на ранната църква. Някои примери за различни/ненужни учения в съвременната църква са учения и/или движения, които поставят прекомерен фокус върху теми като силата на демоничноторолята на църквата в световната политика, последните времена и свръхестествени духовни проявления. Важно е да се подчертае, че тези теми не са маловажни или ненужни: врагът ни е реален и не трябва да бъде подценяван (Ефесяни 6:121 Петрово 5:8); някои християни наистина са призвани да участват в политиката, защото Бог иска и управниците да бъдат спасени (1 Тимотей 2:1-4); последните времена са една от темите, за които Исус говори на учениците си (Матей 24); Исус обещава, че Неговите последователи ще бъдат проводници на свръхестественото (Марк 16:17-18). Но когато тези периферни теми заемат главното място в живота ни с Бога, те изместват фокуса от учението, което е действително централно в Новия Завет. Ето пасажите, в които сме предупредени да внимаваме относно „басните“ и допълнителни учения, които дърпат вниманието, което ходенето в правата вяра изисква:

„Духът изрично казва, че във времена, които идат, някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и бесовски учения чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла, които забраняват жененето и повеляват въздържане от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарение от онези, които вярват и разбират истината.“ (1 Тимотей 4:1-3)

„О, Тимотей, пази това, което ти е поверено, като се отклоняваш от скверните празнословия и противоречия на лъжливо нареченото знание, на което като се предадоха някои, отклониха се от вярата.“ (1 Тимотей 6:20-21)

„Но избягвай скверните празнословия, защото те ще отиват още по-далеч в нечестие и учението на такива ще разяжда като гангрена; от които са Именей и Филет, които се отстраниха от истината, като казват, че възкресението вече е станало, и събарят вярата на някои.“ (2 Тимотей 2:17-18)

 „…изобличавай строго, за да бъдат здрави във вярата и да не отдават внимание на юдейските басни и на заповеди от човеци, които се отвръщат от истината.“ (Тит 1:13-14)

В следващата част предстои да разберем кои са „здравите думи на нашия Господ Исус Христос“, които съставляват втория елемент на правата вяра.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в