Краят на последните дни

Краят на последните дни

На 13 октомври 2021 г., призори, Бог ми показа в съновидение края на последните дни.

В първата част на съня бях сред познати, които ядяха, пиеха, забавляваха се в ресторант. Бях с тях, но душата ми беше наранена от гордостта им, арогантността, присмехулството. Чуствах се както във 2 Петрово 2:7-9 – Лот, който страдаше, докато живееше сред нечестивите, „на когото беше дотегнал развратният живот на нечестивите човеци (защото този праведен човек, като живееше между тях, измъчваше ден след ден праведната си душа, като гледаше и слушаше беззаконните им дела).”

Чувствах се много омърсена и наранена и се отделих в съседна стая, далеч от всичко. Изведнъж в съня до мен застана Господ Исус Христос. Изглеждаше като Човешки син. Дългата роба беше различният акцент във външността Му. Но аз познах Господа по-скоро със сърцето си. Започнах да си говоря с Него и лекичко да си поплаквам. Не си спомням дали споменах за поведението на моите познати, по-скоро си говорихме и имаше много утеха в разговора.

Изведнъж Господ се обърна към мен и ме попита: „Искаш ли да ти покажа края на последните дни?”. Преди да кажа каквото и да било пред мен се появи голям екран. Видях началото на един обикновен ден, като много други дни от годината. Беше сутрин, около 8-9 часа, автобуси пътуваха, трамваи дрънкаха по релсите, хората бързаха за работа. Изведнъж небето се смрачи, покри се със сиви облаци и заваля дъжд. В този момент си помислих: „Господ обеща, че няма втори път с вода да унищожи земята”. Поваля около половин час и спря.

За част от секундата небето се промени – първо стана прасковено розово, веднага след това – тъмночервено, слънцето се появи за миг, също кървавочервено, след това всичко изчезна и настана мрак, най-дълбоката нощ, която някога съм виждала. Цветът ѝ беше на тъмно синьо-черно кадифе. Смяната от дъжд – небе – слънце – нощ се случи за не повече от 5 минути, изключително бързо.

Хората навън веднага веднага осъзнаха, че нещо много страшно се случва и се уплашиха много, ужас връхлетя върху тях. Разбраха, че нещо в порядъка на природните закони фундаментално се обърка.

Звездите бяха най-странният акцент на това тъмно небе – единствено те се виждаха, светеха неестествено – ярко като изключително силни светила, приличаха на големи прожектори отблизо. Никога в живота си не съм виждала така да светят звезди. Гледах ги и не можех да откъсна поглед от тях. Тези звезди изглеждаха много, много близо до земята, като че ли можех да ги пипна.

На небето нямаше луна, на земята също никъде нямаше светлина. Докато гледах това небе, нямах усещането за дълбочина на космоса, както друг път като в лятна или зимна ясна нощ. В този момент от съседната стая, където компанията ядеше и пиеше, един от мъжете излезе да види какво се случва навън.

Когато видя небето, лицето му се преобрази – главата му се превърна в глава на козел и звяр едновременно – черна на цвят и зловеща. Помислих си – „това е звярът”. Устата му се отвори, видях ужасни, криви зъби и той започна да вие като вълк срещу небето.

Обърнах се към Господа и само успях да кажа: „Господи, моля те, недей”. Молбата в сърцето ми беше – да се забавят нещата, защото има още хора за спасение. Събудих се, известно време не знаех къде съм.

След като се разсъних, намерих Матей 24:29 и разбрах, че Господ ми показа: „А веднага след скръбта на онези дни слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят”.

А следващите два стиха са: „Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят Човешкия Син, идващ на небесните облаци със сила и голяма слава. Ще изпрати Своите ангели с гръмогласна тръба; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.” (Матей 24: 30-31).

Идването на Господа е близо: „Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.” (Матей 24:42)


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в