Кръстно време – 10.05.2020

Кръстно време - 10.05.2020

Време разделно. Кръстопътно. Време на аритмия. На излизане от ритъм.

В световен мащаб.

Трифазно: Мобилизация и въодушевление. Умора и обезсърчение. Срив и апатия. /Но това са психологически реакции. Ние сме от по-друга порода. С друго ДНК./

„Внимавайте да не презрете Този, Който говори; защото, ако онези не избегнаха наказанието, като презряха Този, Който ги предупреждаваше на земята, то колко повече ние, ако се отвърнем от Този, Който предупреждава от небесата! Чийто глас разтърси тогава земята, а Който сега обеща: „Още веднъж аз ще разтърся не само земята, но и Небето.” А това „още веднъж” означава премахването на онези неща, които се клатят като направени, за да останат тези, които не се клатят. Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни, и така да служим угодно на Бога с благоговение и страхопочитание; защото нашият Бог е огън, който пояжда.” (Евреи 12:25-29)

„Еволюцията ни дава урок.” „Пандемията ни изправя пред кръстопът.” – твърдят атеисти и агностици.

Бог ни изправя пред Кръста.

Изправям ви пред Кръста Мой!

Пред предизвикателства, които можете да преодолеете така както Аз искам само чрез Духа Ми.

Пред избори, които можете да изберете само чрез Духа Ми!

Пред решения, които трябва да взимате в крачка.

Не допускайте да се водите от страховете си във взимането на решения!

Любовта Ми и милостта Ми да ви води! Най-ценен съм Аз и сърцата на хората! Не църквите ви, не хазните ви! Тях оставете на Мен!

Не оставяйте изпитанията и страданията ви да отидат напразно!

Пазете се от осъждения и обвинения! От разделения! От суети и дребнавости!

Нещата няма да бъдат същите!

Кръстно време е. Време за НОВА РАЗМЯНА при Кръста Мой!

Готов ли си да съблечеш старата си дреха? И да облечеш новата, която имам за теб?

Да ми дадеш стария си мех, за да ти дам нов! За да побере новото вино!

Старото си втвърдено сърце, за да ти дам ново – меко сърце!

За да Ме побереш. За да Ме побираш. За да не Ми е тясно в теб.

Да ми дадеш старите си обувки, в които плътта ти се чувства удобно?

За да ти дам новите обувки, с които ще ходиш в нови пътища. В нови измерения!

На хваление, на благовестие, на служение?

Нов жезъл имам за теб – ново ниво на смирение, на зависимост от Мен. На послушание. На помазание, на духовна власт и сила в Духа Ми!

От теб зависи дали ще ги получиш.

Ако си готов, искай от Мен дъжд…и ще ти дам изобилен дъжд!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в