Къде сте, силните Ми мъже и жени?

Къде сте, силните Ми мъже и жени?

Къде сте, силните Ми мъже и жени, които Ми помагат във война?

Въоръжил съм ви със Словото Си и Духа Си! Въоръжени сте с лъкове и можете да си служите и с дясната ръка, и с лявата. И с щита на вярата, и с Меча на Духа…

Да воювате със Словото Ми, с прошката Ми, с песента Ми, с любовта Ми, с милостта Ми, с неконвенционалните Ми оръжия!

Мъже и жени храбри и обучени на бой – с лица на лъв, със сърца на агне и с нозе като на сърните по хълмовете…

Ако идвате при Мен в святост и смирение, за да воювате на Моята страна, в Моите битки, сърцето Ми ще се привърже към вас.

Но, ако сте дошли, за да воювате всеки сам за себе си, в своите си битки,
и да вървите в своите си пътища,
виждам ви и ще ви изоблича.

Искам мъже и жени да прииждат към Мен, да Ме следват отблизо, да вървят в крак с Мен, за да Ми помагат.

Докато стане голяма войска, войска Божия!

Щитоносци и копиеносци!

Мъже и жени, които разбират времената и знаят какво искам днес от

Църквата Си! Които са готови да воюват откъм Мен с цяло и непоколебимо сърце!

Искам да бъдете едно сърце!

И да туптите с Моето сърце!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в