Лале ли си, зюмбюл ли си? – защо някои от теориите за антихрист просто не работят

Лале ли си, зюмбюл ли си? - защо някои от теориите за антихрист просто не работят

Повод за настоящата статия е наличието на многобройни и противоречиви спекулации относно личността на Антихрист, циркулиращи както в България, така и в чужбина. В единия край на спектъра виждаме тези, които отричат идеята, че в края на времето на световната политическа сцена ще се появи харизматичен лидер, който ще омагьоса масите и ще се опита да ги вкара в глобална икономическа система, за участието в която ще се изисква поставянето на определен знак (чипирането) на всеки неин член. Поддръжници на тази теория твърдят или че Библията изобщо не говори за такъв персонаж, или че ролята му вече е изпълнена от историческа фигура от миналото. В една или друга форма, тези виждания са особено популярни в лагера на претеристите.

От другата част на спектъра са тези, които приемат, че ще има един „финален” Антихрист, когото те отъждествяват с всеки по-популярен безбожен държавен, религиозен или бизнес лидер, който се появи на сцената. Принц Чарлз, Емануел Макрон, Бил Гейтс, Джаред Кушнер – това са само някои от имената, „спрягани” за този пост.

Между тези два края на спектъра има и редица други теории, някои от които са предположенията, че „финалният” антихрист ще бъде:

– мюсюлманин;

– извънземен;

– изкуствен интелект;

– глобалната политическа, икономическа и религиозна система.

И докато повечето от тези теории имат своите силни и слаби страни, претеристичната определено крие най-сериозни опасности за последователите ѝ поради факта, че тя е сляпа за задаващата се опасност. Дори да игнорираме т.нар. „пълен претеризъм” (ПП) като ерес (твърдения, че Исус вече се е върнал на земята през 70 г., че възкресението на праведните вече се е случило, че вече живеем на нова земя, са, меко казано, еретични) и да се фокусираме само върху т.нар. „частичен претеризъм”, опасностите за следващите това учение остават реални. Целта на тази кратка статия е да инициира „блицкриг” срещу твърдението, че (тъй като той вече е дошъл по някое време в историята) няма да има „финален” Антихрист, да „матира поддръжниците на този възглед в три хода” и да освободи заблудените от него.

(Сходната теза, че Библията изобщо не говори за физическа личност, а само за духа на АХ, пък е толкова абсурдна и необоснована, че дори няма да отделя и минута, за да я оборвам отделно.)

Тази идея (за историческа личност от миналото като АХ), както и целият претеризъм, лежи на много крехка основа (бих те посъветвал да се запознаеш със статията ми за претеризма преди да продължиш). Тя е много „секси” и излъчва интелектуално превъзходство, но истината е, че дори не трябва да навлизаш в дълбоки теологически води, за да докажеш несъстоятелността ѝ. Трябва просто да свържеш точките.

Кои са тези точки (или нека ги наречем „ходове”, придържайки се към шахматната аналогия от по-горе)? Това са три групи библейски стихове/пасажи, които напълно оборват твърденията, че няма да има бъдещ антихрист, тъй като той вече е дошъл.

Преди обаче да представим библейската аргументация, нека да дефинираме понятието „антихрист” (АХ). Значението на думата може да бъде преведено от гръцки и изразено като „противоположен на Христос/Помазаника”. Апостол Йоан използва неколкократно тази дума в Първото си послание като описва както очаквания бъдещ АХ, така и съвременни за него личности под влиянието на един и същи дух. В книгата Откровение същият този апостол говори за звяр, чиято идентичност кореспондира както с личността, описана в Посланието, така и със злия принц от книгата на пророк Данаил (Данаил 9:27, 11:31, 37-39), с „докарващия мерзостта на запустението”, споменат от Исус (Матей 24:15, Марк 13:14), и с „човека на греха”, визиран от Павел (2 Солунци 2:3-10).

Описанието „звяр” разкрива природа, НАПЪЛНО ПРОТИВОПОЛОЖНА на природата на Агнето (Исус Христос) в Йоановото апокалиптично видение. Тази пълна противоположност ни дава основание да дадем на този звяр работното име „Антихрист”. Разбира се, хората от този свят няма да го знаят с това му прозвище; за тях той ще бъде харизматичен политически лидер, обединил голяма част от света – най-вероятно след нечувана криза, и повел човечеството към безпрецедентен просперитет, облечен в одеждите на глобален социализъм.

Всичко, което трябва да направим, за да сринем пясъчната кула на това претеристично виждане за последните дни, е да докажем, че предлаганите от това учение кандидати не покриват всички изисквания за позицията на финалния антихрист (ако има дори само едно несъответствие, то и цялата им теза рухва). За целта не ни трябва някакъв дълбок теологически подход. Ако отново използваме шахматната аналогия, не ни трябва да изграждаме Френска защита, триходовият (също известен под името „селски”) мат ще е достатъчен.

1-ви ход: 

„Никой да не ви измами по никакъв начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, така че той седи както бог в Божия храм и представя себе си за Бог. Не помните ли, че когато бях още при вас, аз ви казах това? И сега знаете какво го възпира да не се открие в своето време. Защото тайната на беззаконието вече действа, само че няма да стане явна, докато не бъде отстранен онзи, който сега я възпира; и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си, този, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса  и с цялата измама на неправдата, за онези, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят.  И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжа, за да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а са имали благоволение към неправдата.” (2 Солунци 2:3-12)

Този текст не може да бъде приложен към историческа фигура от миналото най-малко по две причини:

Първо, никой от възможните кандидати не е бил „убит от дъха на устата на Господ при Неговото явяване” (стих 8). Някои претеристи смятат, че Господ се е върнал при разрушаването на храма в Ерусалим през 70 г., но дори и да приемем това абсурдно виждане за чиста монета, антихрист-кандидатите пак не отговарят на това условие.

Второ, идването на тези кандидати не е било „придружено от всякакви знамения и чудеса” (стих 9). Дори да вземем само този стих като аргумент, цялата им кандидатура е провалена!

2-ри ход

14-та глава на книгата на пророк Захария включва разширено описание на събитието от горецитираните стихове (2 Солунци 2:3-10), а именно триумфалното явяване на еврейския Месия (Второто идване на Господ Исус), стъпването Му на Елеонския хълм и придружаващите ги събития. Някои от тези събития са:

– формирането на МНОГОНАЦИОНАЛНА военна коалиция срещу Израел

– РАЗЦЕПВАНЕТО на Елеонския хълм с последващото бягство на част от хората в Ерусалим през образуваната долина

– ПОБЕДАТА на евреите над враговете им след Божията подкрепа

– Израел, живеещ след това в МИР и СИГУРНОСТ

Тези, както и всички останали елементи на описанието в тази глава, отхвърлят безапелационно често лансираното от претеристите твърдение, че текстът се отнася за опустошаването на града от римската армия през 70 г. И тъй като Пришествието на Господ е свързано със смъртта на АХ (2 Солунци 2:8), фактът, че тази битка тепърва предстои да се случи, сломява претеристичния аргумент за АХ като личност(и) от историческото минало!

3-ти ход

„И звярът бе уловен, а с него и лъжепророкът, който бе извършил пред него знаменията, с които измами онези, които бяха приели белега на звяра, които се покланяха на неговия образ; те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел.” (Откровение 19:20)

АХ и неговият лъжепророк са първите две личности, хвърлени в огненото езеро. Ако АХ е част от историческото минало, това означава, че той вече е хвърлен в огненото езеро, което е абсолютно безпочвена спекулация! И още един въпрос: исторически погледнато, кой е бил този негов съратник (Лъжепророкът), който е правил тези мащабни чудеса и знамения пред него?!

Три хода… Шах. И мат!

„Чрез устата на двама или трима свидетели всяка дума ще бъде потвърдена.”


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в