ЛГБТ активизмът и ислямът – двете най-големи заплахи за религиозната свобода в България и в света

ЛГБТ активизмът и ислямът – двете най-големи заплахи за религиозната свобода в България и в света

И двете идеологии са вдъхновени от едни и същи нечисти духове.

И двете мачкат всеки и всичко в стремежа си към „толерантност.”

И двете крещят за РАВНИ права, имайки предвид СПЕЦИАЛНА правна защита.

И двете „обират” подкрепата на хора, отказващи да обичат истината с цяло сърце.

И двете имат за цел да създадат гонение срещу християните, които отказват да правят компромис с Божието слово.

Без ИСУС – и хомосексуалистите, и хетеросексуалните, са изгубени завинаги. Бог обаче поставя хомосексуализма в специална категория грехове, наречени „мерзости”.

Еднополови бракове? Ако познавате хора, въвлечени в хомосексуализъм, може би сте забелязали, че последното нещо, което повечето от тях желаят, е брак.

Ние можем да имаме дълбоко съчувствие към пленниците на тези две идеологии (ЛГБТ, ИСЛЯМ) и същевременно да сме непримирими в опозицията си към техните пъклени стремежи. Ако като християни не се съпротивим целенасочено и методично на тенденцията за създаване на специална правна и обществена защита за тези две категории, скоро ние самите ще се окажем лишени от каквато и да е защита.

Не че сега много я има…

За допълнителна светлина относно хомосексуализма от християнска гледна точка препоръчвам статиите „Как виждаме хомосексуалистите?”и „Защо дъгата е символ на ЛГБТ движението?”. За насърчение в споделянето на благата вест за спасението в Исус Христос с мюсюлманите препоръчвам разказа на Айше Мурадова за нейния път от ислям към Христос.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в