Защо любовта към парите е „корен на всяко/всякакво зло”?

Защо любовта към парите е „корен на всяко/всякакво зло”?

„Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата и пронизаха себе си с много скърби.” (1 Тимотей 6:10)

Отговорът на зададения в заглавието въпрос не е сложен: защото тя е модерната версия на ГОЛЯМАТА ИЗМАМА (представена първоначално от змията в Едем), а именно, че човек може да бъде независим от Бог.

„Коренът на всяко ЗЛО” е просто коренът на дървото за познаване на добро и ЗЛО. След като Адам и Ева опитаха от плода на това дърво, ВСЯКО ЗЛО беше освободено в света. Днес преследването на богатства (постигането на финансова независимост, която обещава на човека „да бъде като Бог”) продължава да освобождава силата на ада.

Има ли противоотрова? Тя може да се намери в ПЪЛНАТА НИ ЗАВИСИМОСТ ОТ НАШИЯ НЕБЕСЕН БАЩА! Тя е същата, каквато беше и в Едемската градина: УПОВАВАЙ В БОГ!

Исус ни увещава:

„Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.” (Матей 6:33)

„Апостол Павел също свидетелства за валидността на тази истина:

На онези, които имат богатството на този свят, заръчвай да не високоумстват, нито да се надяват на несигурното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме” (1 Тимотей 6:17)

Нека приоритетът ни да бъде вечното Божие царство, а не преходното богатство на този свят!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в