Любовта и силата на Бог – двояката основа на нашата вяра

Любовта и силата на Бог - двояката основа на нашата вяра

И ние сме познали и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог – в него.” (1 Йоан 4:16)

за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. (1 Коринтяни 2:5)

Като християни, ние сме призовани да положим вярата си във факта, че Бог е едновременно състрадателен и способен.

Любов без сила е просто безплодна симпатия.

Силата без любов пък води до робство и разруха.

Слава на Бог, че чрез смъртта и възкресението на Господ Исус Христос, на нас ни е даден неограничен достъп до Неговия Дух на любов и сила!

Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. (2 Тимотей 1:7)

По-здрава основа не би могла да съществува!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в