Лъжеслужителите, облечени в истина (1) – Често срещана заблуда

Лъжеслужителите, облечени в истина (1) - Често срещана заблуда

Едно от сериозните предупреждения към нас в Новия Завет е относно лъжепророците, лъжеучителите и проявленията на заблудителните и антихристки духове в последното време. Но за да имаме адекватна позиция по тази жизненоважна тема, за нас е нужно да изследваме Писанията и да видим какво те ни казват по този въпрос. Нека първо да изобличим една от главните заблуди относно лъжепророците и лъжеучителите, която върлува в християнските среди, а именно мисленето, че те са явни и лесноразпознаваеми.

Често срещана заблуда относно лъжеслужителите

В християнските среди често се чуват изказвания като „Ванга е лъжепророк“ и „Дънов и Муун са лъжеучители“. Въпреки че тези твърдения изразяват една важна и истинна позиция относно хора като Баба Ванга, Петър Дънов и Сан Мьон Муун, а именно, че те не са служители на (библейския) Исус Христос, тези изказвания не са коректни спрямо дефиницията на „лъжепророк“ и „лъжеучител“, която се дава в Писанията.

Първата причина е, че в Библията ясно се казва, че за разлика от лидерите на фалшивите религии, лъжепророците и лъжеучителите са сред нас (2 Петрово 2:1) – т.е. между вярващите в църквата, и излизат от нас (1 Йоаново 2:19).

Второ, лъжепророците са в „овчи кожи“ (Матей 7:15) – т.е. трудно могат да бъдат разпознати от другите вярващи, защото външно по всичко приличат на овцете.

Трето, лъжеслужителите наричат Исус техен „Господ“ – дори често го повтарят (Матей 7:21) – и вършат своите дела в името на Исус, като в Негово име те пророкуват, изгонват демони и вършат чудеса (Матей 7:22). Според тези Библейски критерии за лъжеслужителите нито Ванга, нито Дънов, нито Муун  могат да бъдат наречени такива. Те са обикновени окултисти и проповедници на фалшиви религии, които лесно могат да бъдат разпознати като проводници на тъмнината поради очевидните разлики между техните учения и тези, изложени в Библията.

В следващата част ще насочим вниманието си към най-важното пособие за нас в разпознаването на лъжеслужителите.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в