Лъжеслужителите, облечени в истина (12) – Похотта на очите

Лъжеслужителите, облечени в истина (12) - Похотта на очите

В предходните няколко части разгледахме желанията на плътта като проявления на духа на света присъщ на лъжепророческото служение, като в предната част разгледахме магьосничеството като едно от тях. В следващите две части ще разгледаме другите две проявления на духа на света в лъжепророческите служения, като започнем с първото от тях в тази част – похотта на очите.

В Новия Завет на няколко места се говори за духовното „съдържание“ на очите. Например, „лукаво око“ е в списъка от нещата, които оскверняват човека в Марк 7:22. Но най-много информация относно очите намираме в Матей 6. Точно между предупреждението да не си събираме съкровища на земята, а на небето, и че никой не може да слугува на Бога и на Мамона в Матей 6, Исус казва:

Окото е светило на тялото. И така, ако окото ти е чисто, цялото ти тяло ще бъде осветено; но ако окото ти е лукаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. И така, ако светлината в теб е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината!“ (Матей 6:22-23)

От този пасаж виждаме, че лукавото око е свързано с желание за материално обогатяване. Това обяснява защо в 2 Петрово за лъжеслужителите се казва, че „очите им са пълни с блудство и непрестанен грях“ (2:14) и след това пише, че „последваха пътя на Валаам, Веоровия син, който обикна заплатата на неправдата“ (2:15). Лъжеслужителите са оприличени на Валаам, защото, подобно на него, действат против Божията воля за своя собствена облага и като него се възползват от своята позиция за постигане на нечисти цели.

Чрез дарбата разпознаване на духове човек може да вникне зад паравана на овчата кожа и ясно да види лукавството в очите на даден служител. Но дори и без наличието на тази дарба човек може да разпознае лукавото око, ако просто се вслуша в начина, по който даден служител описва успеха. Лъжеслужителите най-често описват успеха чрез материалното, ясно показвайки, че за тях богатите са успешни, а бедните – не. В Писанията ясно ни се казва не само да избягваме „сребролюбци“ (1 Коринтяни 5:11), но дори да не споменаваме сребролюбието сред нас (Ефесяни 5:3), като сме уверени, че „нито един сребролюбец (който е идолопоклоник) няма наследство в царството на Христос и на Бога“ (Ефесяни 5:5). В следващия стих разширеният превод казва: „Нека никой не ви мами или заблуждава с празни извинения и безпочвени аргументи [за тези грехове]“ (Ефесяни 5:6). Това предупреждение от апостол Павел ни посочва важен факт относно сребролюбието – ако християнин се поддаде на този грях, той ще търси да намери извинение за него. Съответно, ако служител се поддаде на сребролюбие, то поучението му ще стане уязвимо откъм демонични вдъхновения, с които той ще търси да оправдае себе си и да легализира греха (1 Тимотей 4:1) – най-ясният съвременен пример за това е евангелието на просперитета.

В следващата част ще насочим вниманието си към третото проявление на духа на света при лъжеслужителите – надмеността в живота.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в