Лъжеслужителите, облечени в истина (13) – Надмеността в живота

Лъжеслужителите, облечени в истина (13) - Надмеността в живота

В предната част от нашето поучение разгледахме похотта на очите като второто основно проявление на духа на света в служението на лъжепророците. В тази част ще разгледаме третото проявление на този дух.

Надмеността в живота говори за постиженията, които някой е имал в този свят, и най-вече горделивото им изтъкване им като такива. Най-общо става дума за нещата, които отличават даден човек от другите, било то финансов статут, социален статут, семеен статут. Що се касае до лъжеслужителите, най-често фокусът е около тяхното служение. Те често изтъкват колко голямо е служението им, колко големи дарения постъпват или излизат от него, с кои хора се познават, на кои хора са служили, колко човека ги разпознават като духовни авторитети и пр. Ако човек не чуе началото на разказа на дадения служител, той съвсем спокойно може да помисли, че става дума за някаква бизнес компания – нейния размер, финансова тежест, влияние, партньори… Но Писанията ни казват, че „Бог избра онова, което е безумно в този свят, за да посрами мъдрите; Бог избра онова, което е слабо в този свят, за да посрами силните“ (1 Коринтяни 1:27). Успешните неща спрямо човешките стандарти най-често не са успешни в очите на Бога и презрените неща според света често са издигнати в Божиите очи. Това се вижда ясно в живота на апостол Павел, когото мнозина съвременни лъжеслужители биха заклеймили като „религиозен“ или „човек с малко вяра“:

„Бог изложи нас, апостолите, най-последни, като човеци, осъдени на смърт; защото станахме за показ на света – на ангели и на човеци; Ние до този час гладуваме и жадуваме, и сме голи, бити сме и се скитаме, и работим, за да се прехранваме сами. Когато ни подиграват, ние ги благославяме, гонят ли ни – търпим, хулят ли ни – отнасяме се кротко. Станахме като измет на света – и досега всички ни имат за отрепки.“ (1 Коринтяни 4:9-13).

Арогантността, гордостта и себеизтъкването са белезите на антихриста (Данаил 7:11, 20; 8:9-12; 11:36, 2 Солунци 2:4, Откровение 13:5), а кротостта и смирението са белезите на Господ Исус Христос (Матей 5:3). Както казахме, липсата на Христоподобие е една от най-главните характеристики на лъжеслужителите.

В последната част предстои заключението на тази поредица, където ще обобщим главните точки на поучението за лъжеслужителите.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в