Лъжеслужителите, облечени в истина (3) – По кои белези не можем да разпознаем лъжепророците?

Лъжеслужителите, облечени в истина (3) - По кои белези не можем да разпознаем лъжепророците?

В предната статия от настоящата поредица научихме, че Божието писано слово Библията е най-важното пособие за нас в разпознаването на лъжепророческия дух. Осланяйки се именно на Писанията, в тази част ще научим по кои белези не можем да разпознаем лъжеслужителите.

Добрата новина е, че, независимо какво врагът се опитва да внуши по темата, Библията предоставя един доста ясен и детайлен портрет на лъжеслужителите. Писанията ни инструктират относно техните учения, характера и начина им на живот, за да бъдем способни да ги разпознаем и да постъпим адекватно. Но, преди да се научим как да разпознаваме лъжеслужителите, е важно да разберем кои не са критериите, по които можем да ги разпознаем. Първото място, в което се говори за лъжепророците в Новия Завет, е в Матей 7:15 – 27, където виждаме, че лъжепророците наричат Исус Господ и пророкуват, вършат чудеса и изгонват демони в Негово име (Матей 7:22). Тук виждаме, че първият критерий, по който не можем да отсъдим дали някой е лъжепророк, или не, е това дали той изповядва Исус Христос за свой Господ. Един служител може да говори и да проповядва за Исус и въпреки това да бъде лъжепророк. Вторият критерий, по който не можем да решим дали някой е лъжепророк, е проявата на духовни дарби и сила в името на Исус. А колко често хора около нас или ние самите сме препоръчвали даден служител именно заради това, че той или тя изповядва Исус Христос като Господ и върши дела в Негово име?

В контекста на това кои критерии не са меродавни за разпознаване на лъжеслужители е важно да се отбележи, че лъжепророците в Матей 7 глава защитават своето служение като посочват, че делата им са били вършени в името на Исус. Това са хора, дълбоко убедени в своята правота и в божествения произход на тяхното служене, и самите те са учудени от отношението на Исус към тях. Тези хора са дотолкова утвърдени в себепреценката си, че когато се затваря вратата пред тях в паралелния пасаж по темата в Лука (13:24-30), те започват да хлопат по вратата с думите: „Господи, отвори!“ Този образ за лъжепророците е важен по две причини. Първо, когато се използва думата „лъжепророк“, в умовете на хората изникват образи на хора, които съзнателно заблуждават другите – един вид троянски коне, скрити и действащи подмолно, с ясни и злонамерени цели. Най-често хората си представят лъжепророците като дошли в стадото отвън, изпратени от дявола на мисия да унищожат църквата стратегически, методично и с пълно разбиране за своите действия. Това може да е един добър сценарий за холивудски филм, но, както виждаме в пасажите в Матей и Лука, тази картина за лъжепророците е богословски невярна. Лъжепророците до последно, дори пред самия Исус, отстояват своята невинност.

Втората причина, поради която е важно да се спрем на учудването на лъжепророците (когато Исус ги отпраща) – то ни разкрива, че те са имали взаимоотношение с Исус. Те разпознават Исус, когато Го срещат. Това означава, че тези хора са имали духовно преживяване с Исус, ходили са донякъде с Него, следвали са пътя Му отчасти и са били „християни“. Това може да е учудващо за някои, но в 2 Петрово 2:1 сме предупредени, че ще има лъжливи учители „между [нас]“, които „се отричат даже от Господаря, Който ги е купил“. Кой може да бъде наречен „купен от Исус“ освен човек, който е преживял новорождение?

 В 1 Йоаново 2:19 се казва, че антихристите излизат „от нас“ и след това се отделят. В Евреи четем нещо повече – не само че е възможно вярващ да отпадне от Христос, но че това може да се случи дори с християнин, който е имал силни духовни преживявания – човек, който е бил причастен на Святия Дух, вкусил от доброто Божие слово и от силите на бъдещия век (6:4-8). Следователно, в контекста на Словото можем да кажем, че човек може да започне служението си действително като Божий служител, живеещ и действащ според силата, която Бог дава, да проповядва Божието слово с дълбоко откровение, но да настъпи промяна в него, която да го отклони и той да завърши пътя си като лъжеслужител. Затова, четейки относно това как да разпознаваме лъжепророците, ние трябва преди всичко да разберем, че всеки от нас, всеки вярващ, може да се превърне в лъжепророк и че никой не е застрахован, независимо колко духовни преживявания сме имали и колко искрено сме приели и изповядваме Исус Христос. Четейки относно белезите на лъжеслужителите, ние първо трябва да сравним себе с Писанията в тази светлина. След това можем да отсъждаме за други служители, като винаги съзнаваме, че целта ни е да разпознаем лъжепророческия дух, защото борбата ни не е срещу кръв и плът (Ефесяни 6:12).

След като разгледахме по кои белези не можем да разпознаем лъжеслужителите, в следващата част ще насочим вниманието си към белезите на лъжеслужителите.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в