Лъжеслужителите, облечени в истина (7) – Желанията на плътта

Лъжеслужителите, облечени в истина (7) - Желанията на плътта

В предната част видяхме как Писанията описват волята на Небесния Баща. В следващите две части ще разгледаме начина, по който лъжеслужителите злоупотребяват с Писанията, като проповядват по тях спрямо духа на света.

Както казахме, светът са „желанията на плътта, похотта на очите и надмеността в живота“ (1 Йоаново 2:16). Нека първо обърнем внимание на начините, по които лъжеслужителите използват Писанията за угаждане на желанията на плътта.

Живот според „желанията на плътта“ е живот, воден от нашите нужди и желания – всички копнежи, центрирани в нашата човешка природа, които следваме, без да имаме интерес каква е Божията воля. Когато следваме желанията на плътта, ние започваме да вършим и нейните дела, които са греховни, защото самата плът е греховна. В Галатяни 5:19-21 тези дела са описани като „блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, магьосничество, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и други подобни…“ Както казахме в началото, лъжеслужителите най-често са хора, които започват своя християнски път и дори своето служение, водени от Божия Дух, но впоследствие се отклоняват, поради факта че не са преборили света в себе си. Съответно сексуалната нечистота, пиянството и гнева не са сред видимите прояви на плътта сред лъжеслужителите, защото тези грехове са едни от първите, с които човек се преборва след като повярва. Така един лъжеслужител може да живее в абсолютна сексуална чистота, трезвеност и да няма прояви на гняв, и следователно коректно да използва Писанията, проповядвайки относно тези грехове. Затова ние ще се фокусираме само проявите на нечистота, сладострастие, идолопоклонство, магьосничество, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления и зависти у лъжеслужителите. За да вникнем по-дълбоко в смисъла на думите, ще използваме Старогръцко-Българския Речник на Новия Завет, издаден през 2010 г.

В следващата част ще разгледаме темата за духовната нечистота като проявление на плътта, което често съпътства лъжепророческото служение.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в