Лъжеслужителите, облечени в истина (8) – Духовната нечистота

Лъжеслужителите, облечени в истина (8) - Духовната нечистота

В предната част посочихме, че желанията на плътта са водещи в живота и служението на лъжепророците. В тази част ще насочим вниманието си към духовната нечистота като проявление на плътта.

Думата „нечистота“ (ἀκαθαρσία – акаТарсия) се използва в преносен смисъл в този пасаж и означава духовна нечистота, безнравственост, порочност. Апостол Павел използва тази дума в 1 Солунци, където той уверява солунската църква, че в неговото увещание не е имало самоизмама, нечисти подбуди и лукавство, защото не е говорил, за да угажда на човеците, а на Бога (1 Солунци 2:3-4). Тук Павел ни разкрива един главен корен на духовната нечистота, който също е един от главните грехове на фарисеите – копнежът човек да бъде разпознат от хората, приемането на слава от човеци (Йоан 5:44, 12:43). Писанията ни предупреждават, че страхът от човеци е примка, и че упованието ни трябва да е в Господа (Притчи 29:25). Казано ни е, че чрез страха от Господа се отдалечаваме от примките на смъртта (Притчи 14:27), и че той е началото на мъдростта (Притчи 1:7, 9:10). Когато страхът от човеци е водещ при даден служител, тогава неговите или нейните проповеди най-често са водени от нуждите или очакванията на слушателите. Служението става човекоцентрирано вместо богоцентрирано и така се отваря врата за нечисто духовно влияние. Писанията ни казват, че взаимоотношението между лъжеслужителите и техните последователи е двустранно – от една страна, лъжеслужителите подмамват хора, „водени от различни страсти“ (2 Тимотей 3:6), а от друга, хората, които не търпят „здравото учение“, търсят учители „по своите страсти“ (2 Тимотей 4:3). Това, което свързва лъжепроповедниците и техните последователи, са страстите, към които ще насочим нашето внимание в предстоящите няколко части от нашето поучение, като първо обърнем внимание на сладострастието в следващата част.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в