Мобилизация! – Бог към Църквата Си в България

Мобилизация! - Бог към Църквата Си в България

Бог към Църквата Си в България

Хванете оръжията си! Изчистете ги, излъскайте ги – изчистете ума си! Наострете ги – наострете езика си със Словото Ми! Хванете меча на Духа! Изправете се! Изправете се в пълна готовност!

Мои ходатаи, сплотете се! Застанете в гъсти редици и с издигнати ръце към небето! Аз ви очаквам. Ухото Ми е насочено към вашия вик, който пробива тъмнината, надвиснала над света. Пробив! Пробив! Вие сте в първите редици ! Вие предвождате атаката в голямата битка срещу мрака на този свят. Вие сте Моите смели като лъвове деца-воини! Вас ви предвожда Лъвът от Юдовото племе. Вашето знаме е Исус! Вашата победа е Исус! Словото Ми, Моето Слово… Вечното… Непроменяемото! Напред! Напред, издигайки Го! То е над всичко! То е смърт и живот! Мислете Го, говорете Го, изпълнявайте Го, живейте Го! Действайте!!!

Исус, Словото Ми, е вашият Генерал. Той ще ви води. Дръжте очите си отворени и съсредоточени само на Него! Само така ще победите. Само така ще грабнете победата, която е извоювана от Сина Ми на кръста. Тя ви принадлежи. Тя е ваша!

Бележка:

Значение на думата мобилизация:
1. Спец. (военен термин). Привеждане на войска от мирно състояние в бойна готовност и извикване на включените в запаса лица в армията. Всеобща мобилизация.
2. Прен. Привеждане на нещо или някого в състояние, което осигурява успешното изпълнение на някаква задача. Мобилизация на всички сили.

Сподели в