Можем ли да простим на всеки?

Можем ли да простим на всеки?

Но за да познаете, че Човешкият син има власт на земята да прощава греховете (тогава каза на паралитика): Стани, вдигни постелката си и иди у дома си (Матей 9:6).

Още от новорождението ми Святият Дух ми открива, че любовта е власт – сила, която не всеки може да има.

В този пасаж Духът ме води, че Исус не напразно използва определението „Човешкият син“, което може да се отнесе за всеки отделен човек – че има силата да прости всеки грях. Каквото и да ти стори някой, ти имаш силата да му простиш, даже имаш повече от сила – на теб ти е дадена власт да му простиш! Власт, с която да разбиеш омразата, която дяволът е вложил в сърцето му, власт да разрушиш делата на дявола, който е закоравил сърцето му.

Исус не казва в този пасаж за Себе Си, че „Божият Син само има власт да прости всеки грях“, а „Човешкият син“. Ние всички, макар и деца на Бога, сме човешки синове и дъщери със свои биологични майки и бащи. Така че, не се оплаквай, че нямаш сила да простиш на някого, който те мрази – напротив, имаш в себе си сила, удостоен си с власт да простиш! Алилуя!

Сподели в