Национално бедствие в България – сън

Национално бедствие в България - сън

Съобразно 1 Коринтяни 12 всеки член на Христовото тяло (Църквата) може да бъде използван от Бог по определени свръхестествени начини (това е, което в петдесятно/харизматичните среди наричаме „дарби/проявления на Святия Дух”).  Фактът, че Той те използва, не означава, че ти си специален, а че си бил на разположение. Едно от най-глупавите неща, които можеш да направиш, е да бъдеш като магарето, на което Исус влезе в Ерусалим и което си мислеше, че овациите са за него самото.

Казвайки всичко това и установявайки, че християните, използвани по гореспоменатия начин не са специални, бих искал да споделя, че през последните няколко години две от дарбите – слово на мъдрост и пророкуване, са се проявявали сравнително често чрез моето служение. Информация за различни събития, за които предварително знаех и прогласих, че ще се случат (включително щрихи за започналата в Китай пандемия), може да намерите в статията „Божията предупредителна система”.

Въпреки наличието на определен опит от страна на този, чрез когото пророчеството идва, ние сме библейски задължени да съдим/преценим съдържанието му (1 Коринтяни 14:29). Ако не знаеш как да го направиш, защо не се запознаеш със статията ми „Седем критерия, по които да съдим едно пророчество” преди да продължиш?

В ранните часове на 21/12/2020 имах сън, за който вярвам, че ми беше даден от Святия Дух (аз не правя такива твърдения лекомислено) и  който ме разтърси повече от всеки друг до този момент.

В съня с малкия ми син се намирахме в кино „Рила” в родния ми град Самоков (понастоящем ние живеем в САЩ, а това кино не функционира от години). Когато след прожекцията излязохме на площада пред киното, бяхме изненадани от неестествената тъмнина, която покриваше града. Въпреки мрака можехме да видим тълпи от хора, вперили погледите си в тъмното небе. Въпреки че лично не бях уплашен, аз можех да усетя ужаса в повечето от тях. Имаше обаче и група, в която цареше мир. Минавайки покрай тях, дочух разговора им и разбрах, че са християни от различни краища на страната. Те споделяха свидетелства за спасителната сила на Исус в живота им. Срещнах и един стар познат, чието име на еврейски означава БОЖИЯ БЛАГОДАТ. Както винаги, той беше пълен с мир и радост и беше щастлив да ме види отново.

Тогава и аз погледнах към небето. Въпреки тъмнината, картината беше изключително ясна. Нещо, което изглеждаше като огромен черен военнотранспортен самолет, наближаваше земята с висока скорост. Беше очевидно, че е изгубил контрол и падането му не можеше да бъде спряно. По-късно научих, че той е бил пълен с големи камиони и други превозни средства.

Самолетът се разби в западната част на града. Тъмното небе беше озарено от експлозията и можехме да видим как някои от горящите останки от корпуса му  полетяха и към мястото, където се намирахме. Бързо организирах хората, стоящи на площада, и тези, които ме послушаха (включително мои роднини, които не познаваха още Христос),  се скриха на различни места зад и вътре в това, което изглеждаше като кино „Рила”, където бяха неуязвими за случващото се наоколо.

Тогава се събудих… Не помнех последния път, когато да съм бил така разтърсван от сън. Знаех, че това е предупреждение от Святия Дух и помолих Бог за тълкуването, което дойде не след дълго.

Тълкуване

1. РИЛА, името на киното, където се намирах и на най-високата планина в България, е символ, който Бог често използва в сънищата ми (виж поредицата Предстоящата трансформация 1, 2, 3, 4, 5, 6, 78) на канарата Исус (Матей 7:24-27) и планината на Неговото Царство (Данаил 2:44-45).

2. Огромният, падащ и неуправляем самолет символизира огромно (за мащабите на страната ни) национално бедствие, резултат от тонове нечестие, посяно през годините. За разлика от други кризи в миналото, които са били елиминирани чрез пост, молитва и активизъм, идващата е напреднала твърде много, за да бъде спряна. Тя може да бъде само ограничена.

3. Превозните средства, транспортирани в самолета, са символ на множество вторични негативни ефекти, следващи основното бедствие.

4. Групата християни на площада: В средата на разрухата тези, които уповават в Бог и търсят първо Царството Му, ще имат благодат, мир и защита. Защитата ще се простре също върху домовете им и тези, за които те се молят.

5. В тези предстоящи дни на съд Бог не само че няма да оттегли милостта Си от България (Авакум 3:1), но и ще даде още едно съживление на това място преди завръщането на Сина Му!

6. Тези думи ще бъдат изпълнени скоро, така че няма време за губене. Ако си в бунт срещу Бог, помоли го за милост, предай живота си в ръцете Му и потърси общение с други вярващи в някоя хубава местна църква. Да се намериш в Христос е единственото място на сигурност в идващата буря!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в