Римляни 5-6: Над какво „царуваме“ като християни?

Римляни 5-6: Над какво „царуваме“ като християни?
от

Това е третото от 8 поучения, които имах привилегията да напиша за Библията с Лия: 365 дни приключение с Библията.

Прочит: Римляни 5 и Римляни 6

Вярата ни в Христовата жертва за нас е не само вратата, през която преминаваме от смърт в живот и от осъждение към оправдание – чрез нея ние също придобиваме достъп до Божията благодат, която ни прави способни да живеем победоносно на тази земя. Но какво побеждаваме всъщност? Явно е, че нашата победа не е над трудностите в света, защото ни е казано, че ще имаме скърби, но че те ще бъдат полезни за нас. Тогава какво означава да „царуваме в живота“ според този пасаж?

Казано ни е, че „чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта“, и че поради греха „смъртта се възцари“ сред човечеството. Сега, след като сме приели Христос, благодатта, която ни прави способни да живеем праведно – т.е. да предоставяме телата си като слуги на праведността – ни прави да царуваме над смъртта и над нейния посредник, греха. Царуването ни като християни е над онова, което преди да повярваме е царувало над нас – грехът!  Когато живеем победоносно над греха чрез Божията благодат, ние ще бъдем способни да избегнем Божия гняв, който идва поради греха.

Тези глави ясно разкриват колко абсурдно е вярването, че благодатта е покривало за греха. Истинската Божия благодат прави така, че „грехът вече да не ни владее“, откъдето можем да извлечем следната дефиниция за благодатта: „свръхестествена способност и сила за живот в праведност, която се проявява на практика“. Подобно описание на благодатта  виждаме и в Тит 2:11-12:

„..Божията благодат… ни учи да се отречем от нечестието и от светските страсти и да живеем благоразумно, праведно и благочестиво в настоящия свят“

Ясно сме предупредени, че ако се покоряваме на греха, вместо на праведността, той отново ще ни завладее и краят му ще бъде смърт за нас. Но ако постоянстваме в Божието учение, покорявайки му се от сърце, ще придобием святост, чийто резултат е вечен живот.


Оригинално публикувано тук.

Сподели в