Най-пренебрегната Христова заповед относно молитвата

Най-пренебрегната Христова заповед относно молитвата

Тя може да бъде открита в Матей 24:20: „И се молете да не се случи бягането през зимата или в съботен ден“.

Намираме я в контекста на т.нар. „Голяма скръб“ – поредица от събития, непосредствено преди Второто идване на Господ Исус. Най-вероятно Антихрист ще се опита да заеме мястото, отделено единствено за Бог в новопостроения по това време Храм в Ерусалим, евреите ще се разбунтуват срещу него и това ще доведе до безпрецедентно преследване срещу тях (особено срещу живеещите в Ерусалим и заобикалящите го райони).

Ничии молитви няма да предотвратят изпълнението на пророкуваните от Исус (впоследствие и от някои от апостолите) бедствия. Исусовите думи обаче оставят място за известно маневриране относно времето на това гонение – молитвите могат да съдействат за това то да не случи в събота или през зимата (два варианта, които биха били още по-пагубни за въвлеченото еврейско население).

Ако се отнесем несериозно към тази молитвена заповед, най-вероятно това би застрашило не само физическото оцеляване на преследваните евреи, но и съдбата във вечността за някои от тях.

Затова предизвикателството ми към теб днес е да застанеш „в пролома“ за тях и да се молиш това преследване да не избухне „през зимата или в съботен ден“!

Сподели в