Не поставяй коня зад каруцата!

Не поставяй коня зад каруцата!

Знам, че ще прозвучи смешно, но тази фраза описва един важен принцип на вярата, който, ако бъде разбран и приложен, ще подсили духовния ни живот. Какво имам предвид?

Колкото и ценни да са, посланията на апостол Павел не са крайъгълният камък на нашата вяра. Думите на Исус са този камък!

Господ завършва „проповедта на планината“ със следното изявление:

„И така, всеки, който чуе тези Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща; но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща; и тя падна и падането беше голямо.“ (Матей 7:24-27)

Самият апостол Павел утвърждава тази истина:

„Затова вие не сте вече странници и пришълци, а сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство; понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като крайъгълен камък е сам Христос Исус, върху Когото цялото здание, стройно сглобено, расте за свят храм в Господа; в който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.“ (Ефесяни 2:19-22)

Ако някой се опитва да изгради живота си само върху Павловите думи, той ще се провали. Какво е практическото приложение на гореспоменатия принцип?

Пример: ако искаш да изградиш вяра за посрещане на материалните си нужди, мястото, където трябва да започнеш, не е „А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава“ (Филипяни 4:19). Вместо това отиди в евангелията и разсъждавай върху Исусовите наставления като „Търсете първо Небесното Царство и всичко останало ще ви се прибави“ и „Давайте и ще ви се дава“.

Тогава добави истините относно този предмет, открити в посланията на Павел и другите библейски автори. Ако изградиш вярата си, следвайки този принцип, успехът ти ще бъде гарантиран!

В заключение искам да синтезирам едно от правилата за доктринално тълкувание. За да бъде счетено дадено учение за валидна християнска доктрина, то трябва да е било:

1. ПРЕДСКАЗАНО в Стария Завет

2. УТВЪРДЕНО в думите на Исус

3. ОБЯСНЕНО от писателите на Новозаветните послания

Сподели в