Ню Ейдж

Ню Ейдж

На 4 срещу 5 октомври 2014 г. имах видение. Пред мен беше картата на света. По всички континенти започнаха да светят зелени точки, които бавно угасваха и пак се появяваха, и пак угасваха… Не знаех какво може да означават тези зелени точки.

На 11 октомври моя колежка и сестра в Господа ми показа статия за Ню Ейдж, която беше илюстрирана с… видението ми. Зелените точки показваха къде това движение се разпространява. Най-много зелени точки имаше в Европа и Северна Америка, тоест в горната част на картата, и съвпадаше едно към едно с това, което ми беше открито.

Сподели в