Никой да не казва: „ Бог ме изкушава!“

Никой да не казва: „ Бог ме изкушава!“
от
 1. Яков, слуга на Бога и на Господ Исус Христос, до дванадесетте пръснати племена: Поздрав!
  2. Смятайте го за голяма радост, братя мои, когато попадате в разни πειρασμοις (изпитвания, изпитания, изкушения),
  3. като знаете, че δοκιμιον (изпитването, тестването) на вашата вяра произвежда твърдост.
  4. А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък.
  5. Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му бъде дадена.
  6. Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете.
  7. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа,
  8. понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища.
  9. Да се хвали (слави, гордее) обаче братът, който е ταπεινος (смирен, покорен), тогава когато се издига нависоко (го поставят нависоко в йерархията),
  10. а богатият (заможният, имотният, богато снабденият, знатният) – тогава когато се ταπεινωςει (смирява, покорява), понеже ще прецъфти като цвета на тревата
  [буквален превод, дума по дума, със Старогръцко-български речник от 1943 г.].
  11. Защото слънцето изгрява с изсушителния вятър, тревата изсъхва, цветът й окапва и красотата на нейния изглед изчезва; така и богатият ще повехне в пътищата си.
  12. Блажен онзи човек, който устоява на πειρασμον (изпитване, изпитание, изкушение); защото като бъде δοκιμοσ (одобрен, изпитан, тестван), ще приеме за корона живота, който Господ е обещал на онези, които Го обичат.
  13. Никой, който бива πειραζομενος (изпитван, изкушаван), да не казва: Бог ме πειραζομαι (изпитва, изкушава), защото Бог не се απειραστος (изпитва, изкушава) от зло и Той никого не πειραζει (изпитва, изкушава).
  14. А всеки се πειραζεται (изпитва,изкушава), като се завлича и подлъгва от собствената си страст;
  15. и тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно, ражда смърт.
  16. Не се заблуждавайте, любезни мои братя!
  (Яков 1:1-16)

Думата в стих 2, която е преведена като изпитание, е πειρασμοις и означава както изпитване, изпитание, така и изкушение. Думата е една и съща и в стихове 12, 13 и 14! Навсякъде в този пасаж, където се среща думата изпитание или изкушение, на гръцки тя е една и съща! Коренът на думата е πειρα и означава изпитване, тестване, опитване, пробване. Дори и да решим да преведем πειρασμον единствено и само като изкушение, то тогава, свързвайки стихове 2 и 3 и четейки внимателно стих 12, разбираме буквално от текста, че разните изкушения са изпитване и тестване на нашата вяра, което произвежда твърдост (υπομονη – търпение, издръжливост, постоянство, търпеливо очакване, понасяне, изтърпяване, ОСМЕЛЯВАНЕ, прави те смел)!

Апостол Яков ни казва, че е голяма радост да е изпитвана или изкушавана нашата вяра, защото това поражда ТЪРПЕНИЕ (твърдост), ставаш духовно по-силен, когато имаш възможност да излезеш от това положение като победител, защото Бог няма да допусне да бъдеш изкушен повече, отколкото можеш да понесеш, но ще даде изходен път (1 Коринтяни10:13) – πειρασμος, същата дума!

Наистина, не ни е добре, когато сме посред изпитанието или изкушението, защото е трудно, но вижте, апостол Яков дотолкова е израснал във вярата, че съветва като него самия да считаме за голяма радост всяка такава ситуация, защото тя ще спомогне за нашето заякване духовно! В Евреи 4:15 се казва: „Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите слабости, а имаме Един, Който е бил във всичко πεπειρασμενον (изпитан, изкушен) като нас, но пак е без грях.“

И така, ако на някого не достига мъдрост да разбира относно изкушението и изпитанието, нека да иска от Бога, но с вяра, без да се съмнява, защото ако се колебае, няма да получи нищо! Блажен (щастлив, богат – μακαριοι) е всеки, който успява да устои на изкушенията и изпитанията.

Едно е да се радваш в изпитанието, понеже Словото ни казва „всякога да се радваме“, съвсем друго е умишлено да попадаш в него – това не е учението на Библията! Всъщност тя казва нещо съвсем различно: „Затова, братя, постарайте се още повече да затвърждавате вашето призвание и избиране; защото, като вършите тия добродетели, никога няма да ИЗПАДНЕТЕ (πταισητε – претърпите несполука, попаднете в беда, пострадате, бъдете победени) (2 Петрово 1:10).

Има начин да избегнем съвсем умишлено изпитанията и изкушенията и Библията ни го казва много ясно, защото Бог не ни изгражда чрез тях, това не е Неговият начин – по-добре е да го правим чрез Божието Слово и молитва в Духа! От Яков 1:13 ясно разбираме, че тези неща не идват от Бог! И понеже това е много важно, апостол Яков заповядва: „Никой, който бива изкушаван или изпитван, да не казва: Бог ме изкушава или изпитва, защото Бог не се изкушава или изпитва от зло и Той никого не изкушава или изпитва.“ Всеки, който се изкушава или изпитва, се подлъгва и завлича от собствената си страст ! „Не се заблуждавайте, любезни мои братя!“ Единствено и само всяко добро идва от горе и слиза от Бога, Който не се променя никога (стих 17).

Изпитанията и изкушенията не са от Него и следователно не са добро, затова трябва да излезем от всяко изпитание или изкушение като победители чрез Господ Исус, защото ако не го направим, страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно, ражда СМЪРТ! Изкушението или изпитанието може да те доведе до смърт, ако го оставиш непобедено. Ако го оставиш да се развие в живота ти, може да доведе горчив корен, който да го направи непоносимо бреме, а Спасителят казва в Йоан 10:10, че е дошъл да ни даде ЖИВОТ и да го имаме ИЗОБИЛЕН!

Затова когато дойде изпитание или изкушение, радвайте се, защото радостта в Господа е нашата сила. Но или влезте в изпитанието и излезте като победители, или изобщо не влизайте в него, като знаете, че успоредно с него Господ е приготвил вече изходен път, по който да го избегнете! Когато Господ Исус спеше в лодката и учениците се мъчеха да гребат с веслата, борейки се с бурята, кой определи в кое време да дойде избавлението? Веднага щом те извикаха за помощ, Господ стана и бурята утихна!

Нека да се научим да „събуждаме“ Спасителя точно преди бурята да връхлети, още при първите „симптоми“ – така правят мъдрите: „Благоразумният предвижда злото и се укрива. А неразумните вървят напред и страдат“ (Притчи22:3).

Сам избери как да живееш, но те съветвам да изградиш живота си върху Божието слово, за да го живееш в пълнота и според Неговата воля!

Сподели в