Нов Прочит на Новия Завет

Нов Прочит на Новия Завет
от

Когато четем Новия Завет, трябва да имаме предвид, че не работим с оригиналните текстове, а с превод, който колкото и добър да е, пак може да има пропуски. В превода хората често тълкуват текста и пишат това, което вярват, че е искал да каже писателят, но то е пречупено през техния мироглед и вяра. Често читателите на българската Библия виждат различни думи в текста и правят своите тълкувания, но в оригинала всъщност това е една и съща дума. Лошото е, че създават своето верую по този начин и когато някой им покаже истината, те казват: „Може и така да е, но на български тези думи са различни и имат различни значения!“ Това се нарича „крепост“, а Божието слово ни насърчава да разрушаваме крепостите на врага с духовните оръжия, които имаме! Това е и целта на тази статия – да ви покаже истината, която има сила да ви направи свободни! Моля се Бог да отвори духовните ви очи, за да прогледнете в Божието слово и да видите това, което авторът – Святият Дух е искал да каже.

В Новият Завет на много места се среща думата „СПАСИ“ и тя е основополагаща за нашата вяра, защото в Римляни 10:9,10 ни се казва как да бъдем спасени! Какво обаче означава това? Какво са имали предвид апостол Павел, Господ Исус и Святият Дух, когато употребяват тази дума! Навярно сте чули от проповедниците, че спасението включва прощение на греховете, изкупване от ада и подаряване на вечен живот! Това е истина, но не е ИСТИНАТА, защото е само част от нея. Каквото и да говорим, вечният живот, избавянето от ада и прощението на греховете е едно велико и прекрасно избавление и ние всички сме изключително благодарни на Господ Исус за това! Но Той направи нещо повече.

Има две думи, които са употребени в Новия Завет на гръцки език, които нашите преводачи са превели като „СПАСИ“ – σωζω (созо) и σωτηρια (сотириа). Ако говорехме гръцки език, със сигурност бихме разбрали нещата по различен начин от това, което ни е дадено като превод на текста на български език. Най-малкото ще видим картината по-обемно и по-широко. „Созо“ и „сотириа“ наистина означават „спаси“, но освен това означават още „изцери“ и „освободи“. Не ви карам да вярвате, без да го проверите. Вземете едно Евангелие на гръцки език и четете успоредно с българския превод, проверете всички думи, които са преведени като „спаси“ или „изцери“, или „освободи“. Ще се изненадате, че една и съща дума веднъж е преведена с едно значение, а друг път – с друго. Всъщност справедливо би било да се преведе, както преводачът сметне за добре, но отдолу, под черта може да се укажат и другите значения. Така хората ще могат да разберат, че това не е единственото значение на думата.

Когато започнете да четете Новия Завет със знанието, че думата „спасение“ може да се преведе и като „изцерение“ и „освобождение“, тогава ще ви се отворят очите, че Господ Исус всъщност в служението Си вършеше три неща – прощаваше грехове, изцеряваше всяка болест и освобождаваше угнетените от нечисти духове. Той е същият вчера, когато беше на Земята, днес, когато е в Небесата, и завинаги, когато ще бъдем с Него във вечността!

Защо говорим за тези неща? Какъв е смисълът?

Правим го, защото много християни не живеят живота, който Господ Исус с изработи за нас с цената на неописуеми мъки и страдания – дяволът ги е излъгал и ограбил, за да нямат това, което им принадлежи по право. Мнозина са болни и угнетени, мислейки си, че това е Божията воля за тях или че Той ни е подарил вечен живот, но само за вечността. Това е една от лъжите на Лъжеца – дявола! Нека днес да разрушим тази дяволия чрез истината на Божието слово!

Матей 8:17 казва: „Той взе на Себе Си нашите ασθενειασ (немощи, безсилия, слабости, незначителност, немощ, болест, нужда, бедност) и νοσους (болест, боледувания, епилепсия, мор, епидемия, лудост, гноясване на рана, страдание, порок, недъг, чума, напаст, язва, мъка, вина) ни понесе!“

Видяхте ли го? Насърчих ли ви да започнете отначало? Този стих, представен по този начин, отворя неподозирани нива на вярата, която Господ ни е дал! Защо да седиш болен, с недъзи и пороци, след като Спасителят (Изцерителят, Освободителят) ги е понесъл заради нас? Защо да стискаш единствено вечния живот, когато заедно с него Бог ти е дал възможност да се изцериш и освободиш от всеки хомот още на Земята, преди да си отишъл в Небесата, защото Учителят го показа в Писанията? Спасението е нашето наследство поради смъртта и възкресението на Господа и би било добре да го имаме в пълнота. Много деноминационни християни биха казали: „Е, голяма работа, че нещо в живота ти не е наред, нали имаме вечен живот и един ден всичко ще приключи!“ Хора, Библията ни заповядва да не даваме място на дявола! Не се съгласявайте да живеете с неговите хомоти, каквито и да са те, защото Спасителят го победи и го детронира от властта, която Адам му беше дал, и каза: „Даде Ми се всяка власт, както на Небесата, така и на Земята!“

Друг пропуск и недостатък на превода е това, че не са преведени на български език името и званието на Господа. „Исус Христос“ не е българското име, нито е еврейското! На иврит името на Господа е Йешуа Машиах, което апостолите, пишейки на гръцки език, превеждат подтикнати от Святия Дух като Исус Христос. Никое име не се превежда на друг език, когато се прави превод, но Утешителят го направи, за да разберат езичниците на техния език, че е дошъл на земята Спасител и Той е Помазаникът! Да, така е на български – Спасителят Помазаник! Това е едно много велико откровение за личността и служението на Господа, защото на първо място Той е Спасител (Изцерител, Освободител) и на второ място Той е ПОМАЗАНИКЪТ – Този, Който имаше да дойде и Който действа чрез силата на ПОМАЗАНИЕТО, което според Деяния на апостолите 10:38 Е Святият Дух! Не можеш да разделиш Помазаника от Помазанието (Святия Дух)! Навсякъде, където пише „Христос“, преведете си го „Помазаникът и Неговото Помазание – Святият Дух“. Така ще разберете поне 50% повече от Евангелието и неговия смисъл, защото той се съдържа в Лука 4:18,19 – „Духът на Господа е на Мене, защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; прати Ме да проглася освобождение на пленниците и прогледване на слепите, да пусна на свобода угнетените, да проглася благоприятната Господна година!“ Ето, това е Спасението – бедните да не са бедни, пленниците да са свободни, слепите да прогледнат, угнетените да се разтоварят от угнетението и да се прогласи времето на освобождението от греховете!

Братя и сестри, Господ Спасителят Помазаник и Неговото Помазание – Святият Дух, работиха здраво, за да сме ние потопени в новата епоха на благодатта и безплатното СПАСЕНИЕ, което включва в себе си свобода от всяко дяволско робство още тук, на земята. Това не е „ново благовестие“, а е записано така още от самото начало, но врагът се е постарал да го ограничи само до „вечния живот“. Покорете се на Бога, но се съпротивете на дявола и той ще избяга с подвита опашка, като напъдено куче! Вземете с вяра в Словото истината и тя ще ви направи свободни! Повярвайте във всеобхватната любов на нашия Господ и в силата на Неговата пролята кръв, защото тя побеждава врага заедно със силата на нашето свидетелстване как Господ Исус победи дявола, ограби началствата и властите му и ги изведе на показ пред целия духовен свят, явно възтържествувайки над тях! Съпротивете се на болестта, съпротивете се на угнетението на всяко нещо, което ви дели от изобилния живот, и вземете победата чрез вяра! Не ви обещавам моментално избавление, което никак не е изключено, но ви казвам, че чрез порастването на вашата вяра в истината, чрез търпение и настойчивост, ще застанете в позицията на победители, която Спасителят извоюва за нас!

Сподели в