Новият световен ред – Част 1: митове и реалност

Новият световен ред - Част 1: митове и реалност

През последните няколко десетилетия терминът Нов Световен Ред (НСР), описващ това, което можем да определим като глобална социалистическа диктатура, доби огромна популярност.

Само преди няколко дни, в атмосферата на опитите за повсеместна марксистка революция, прикрити под камуфлажа на антирасистки протести, генералният секретар на ООН направи поредната крачка към НСР, като призова към единно световно правителство.

Преди три години пък китайският президент Си Дзинпин заяви, че страната му е готова да поеме лидерството на НСР. Руският президент Владимир Путин също нееднократно е изявявал аспирации за подобна световна доминация (той не би могъл да има по-подходящо лично име). Ватиканът също не крие желанието си за парче от пая. Очевидно е, че разбиранията и очакванията за НСР са разнородни.

Мога да подходя към това кратко експозе на НСР по различни начини. Бих могъл да тръгна от Georgia Guidestones, светоноизвестните каменни блокове, на които са изписани някои от основните цели на НСР (намаляване на световното население до 500 милиона, контрол и т.н.), намиращи се на около 200 километра от предградието на Атланта, в което живея.

Отправяйки се на север (ще се огранича само до места, където вече съм бил), бих могъл да спра в столицата Вашингтон и да дискутирам как архитектурата и монументите в града са свързани с окултната страна на НСР. Докато съм там, бих могъл да отскоча до Федералния Резерв (ФР не е федерална институция, а консорциум от частни банки), който е узурпирал правото да печата американската валута. Бих могъл да опиша символиката на образите, намиращи се на американския долар, и в частност на латинския надпис, означаващ Нов Световен Ред. Продължавайки още на север, бих могъл да стигна до Ню Йорк, където да посетя сградата на ООН – организацията, явяваща се основен инструмент за установяване на НСР.

Или пък, вместо географски, бих могъл да използвам стриктно исторически подход, проследявайки възникването и развитието на някои от организациите, градящи НСР, давайки обширна библиография за справки на читателите.

Подходите могат да бъдат много и различни. Въпреки че съм инвестирал десетки часове в изследване на темата, смятам, че по нея вече има достатъчно добри материали (за скоростно запознаване с нея бих препоръчал следните документални филми: Secret Mysteries of America’s Beginnings Volume 1Volume 2, Volume 3The Hidden Faith Of The Founding Fathers). Това, което искам да направя, е да представя в няколко реда библейско разбиране за целите и естеството на НСР, като провокирам читателя към собствено изследване по темата.

Избирам да представя лаконична библейска аргументация, давайки ви „пророчески скелет” от Писанието, върху който вие самите, разсъждавайки върху историята и наблюдавайки настоящите събития, да може да „поставите месото”.

(Преди да започна, нека направя следната бележка. Въпреки че всеки сериозен изследовател на темата няма никакви съмнения, че НСР е реално явление и че множеството от имената, спрягани от конспиративните теоретици за негови радетели, са верни, има и някои несъответствия. Различни индивиди, най-вече от шоубизнеса, в стремежа си за популярност включват било в хореографията си, било в извънсценичното си поведение елементи, приписвани на някои от групите зад НСР. Това не означава непременно, че те са техни членове, а е по-скоро израз на копнежа им да бъдат завербувани, а понякога пък е просто маркетингов трик, увеличаващ присъствието им в информационния трафик.)

Произходът на всяко значимо световно явление може да бъде открито под една или друга форма в Битие, книгата на всички начала. Такъв е случаят и с НСР, който е всичко друго, но не и нов!

В 11-та глава виждаме голямо множество от хора, които противно на Божия план за човешката раса, се опитват да изградят модел на самоуправление, центриран върху способността (делата) на човека и елиминиращ необходимостта от Божията намеса и помощ (благодат) в човешкото съществуване. Можем спокойно да кажем, че този социалистически модел е семето, от което впоследствие се развива дървото на организирания бунт срещу Бог, чийто зрял плод е глобалната централизирана система в края на времената, водена от Антихрист.

„И казаха: Елате, да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига до небето; и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя” (Битие 11:4).

Давид описва същността на този бунт в Псалм 2:

Защо се разоряват народите
и племената намислят суета?
Опълчват се земните царе
и управниците се наговарят заедно
против Господа и против
Неговия Помазаник, като казват:
Нека разкъсаме връзките им
и нека отхвърлим от себе си въжетата им.
Този, Който седи на небесата, ще се смее;
Господ ще се поругае над тях.
Тогава ще им продума в гнева Си
и в тежкото Си негодувание ще ги смути, като ще каже:
Но Аз поставих Царя Си
на Сион, святия Мой хълм.
Аз ще изявя постановлението;
Господ Ми каза: Ти си Мой Син;
Аз днес Те родих.
Поискай от Мен и Аз ще Ти дам народите за Твое наследство

и земните краища за Твое притежание.
Ще ги съкрушиш с желязна тояга,
ще ги строшиш като глинен съд.
10 И така, сега се вразумете, о, царе;
научете се, земни съдии.
11 Слугувайте на Господа със страх
и се радвайте с трепет.
12 Целувайте Избраника, за да не се разгневи
и да погинете в пътя;
защото скоро ще пламне Неговият гняв.
Блажени са всички, които се надяват на Него.

В Новия завет апостол Павел потвърждава продължаващото развитие на този процес:

„Защото тайната на беззаконието вече действа, само че няма да стане явна, докато не бъде отстранен онзи, който сега я възпира и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си” (2 Солунци 2:7-8).

В книгата Откровение апостол Йоан пък дава кратко описание както на зрелия отровен плод на тази бунтовна система,

„И видях друг звяр, който излизаше от земята; и имаше два рога, като агнешки, а говореше като змей. Той упражняваше цялата власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана беше оздравяла. И вършеше големи знамения, дори предизвика и огън да слиза от небето на земята пред човеците. Той мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от меча и оздравя. И му бе позволено да вложи дихание в образа на звяра, така че образът на звяра да проговори; също и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на образа на звяра. И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им бъде сложен белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава освен онзи, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. Тук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.” (Откровение 13:11 -18),

така и на нейния крах,

„И един друг ангел, втори, следваше отзад и казваше: Падна, падна великият Вавилон, който напои всички народи от виното на своето разпалено блудстване.  И друг, трети ангел, вървеше след тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си,  той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред святите ангели и пред Агнеца. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и онези, които се покланят на звяра и образа му, няма да имат отдих нито денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му. Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус.” (Откровение 14:8-12)

Във втората част на статията ще открием какво може и трябва да направим ние като християни, за да противостоим на тази система.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в