Новият световен ред – Част 2: Три ключа за оцеляване и триумф в последната битка

Новият световен ред – Част 2: Три ключа за оцеляване и триумф в последната битка

Не се заблуждавайте: битката за човешките души само ще се ожесточава с навлизането на Новият световен ред (НСР) в последния стадий на развитие и кулминацията му в мимолетното владичество на Антихрист! Добронамерени, но заблудени християни предлагат разнообразен асортимент от „мирни“ варианти за края на тази епоха – от различните мутации на тезата, че Исус вече се е върнал на земята при разрушаването на храма в Ерусалим през 70-та година (виж статията ми за претеризма), до идеята, че Църквата ще „християнизира“ света и ще го положи в нозете на Христос при Неговото идване (виж статията ми за теологията на господството). На различни места в този сравнително широк спектър можем да се натъкнем на твърдения като това, или че няма да има буквален финален Антихрист; или че той е историческа фигура от миналото, или че е просто система, или дори изкуствен интелект (виж статията ми за различните теории). В това минно поле на интелектуални спекулации съществува опасност да настъпим идеи като тази, че „белегът на звяра“, описан в книгата Откровение, не е нещо реално и предстоящо, а също и утопията, че условията и стандартът на живот в света само ще се подобряват до Второто пришествие на Господ Исус.

Модерната тенденция е, хората, които се конфронтираме с тези погрешни идеи, да бъдем наричани „черногледи“ (не говоря за тези, които примират от страх дори само при споменаването на книгата Откровение; към тях ще се обърна по-долу). Ако пренесем гореспоменатата аналогия с минното поле на едно друго ниво, ще можем да формулираме следното твърдение:

Ти не можеш да си позволиш да игнорираш факта, че минаваш през минно поле. Да свалиш гарда и да приемеш, че напред „животът е песен“ би било фатално. Единствената музика, която ще чуеш, ще бъде Погребалният Марш или Моцартовият Реквием.

Единственият начин да преминеш невредим от другата страна на смъртоносната полоса е да следваш пътеката, проправена от сапьорите и да ходиш в стъпките на тези, които вече са преминали. В нашия случай това е Господ Исус Христос!

Да се намерим в Него (а не в някое закътано скривалище), не само като легална позиция, но и като всекидневно единство с Неговия Дух, е и ПЪРВИЯТ КЛЮЧ към оцеляването и триумфа в тази последна битка!

ВТОРИЯТ КЛЮЧ е да бъдем свободни от страха от хора. „Страхът от човека слага примка“ (Притчи 29:25). Исус дойде да ни освободи от страха от смъртта, който включва в себе си и страха от човека (Евреи 2:15). Той ни каза да се страхуваме (във формата на благоговейно почитание) само от Бог (Матей 10:28). Разбирайки по-добре от всеки, че страхът от Бог е само началото на взаимоотношението ни с Него (Притчи 9:10), по-късно чрез Духа Си Той ни разкри едно ново измерение на мъдростта и свободата от страха:

„В любовта няма страх, а съвършената любов пропъжда страха; защото страхът предполага наказание и който се страхува, не е стигнал до съвършенство в любовта.“ (1 Йоаново 4:18)

ТРЕТИЯТ КЛЮЧ (за разлика от първите два, прилагането му не идва със стопроцентова гаранция за успех) е да бъдеш материално подготвен. Тъй като по тази тема има изобилие от материали, единственото, което ще кажа, е: направи си сметка какво би искал да беше приготвил като базисна необходимост преди настоящата (Covid 19) криза и го умножи поне по 5, като имаш впредвид, че в един момент кешът ще изчезне и цялата финансова и търговска система ще оперира според описанието от 13-та глава на Откровение.

Прилагането на тези три ключа (принципа) ще е различно за всеки един от нас, но ако отделим време да разсъждаваме върху тях, Святият Дух ще освети пътеките, по които трябва да поемем.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в