Обичаш ли Бога? (3) – Редуване на двете заповеди

Обичаш ли Бога? (3) – Редуване на двете заповеди

В предната част от тази поредица посочихме, че пренебрегването на връзката между двете най-големи заповеди е капан, в който мнозина могат да попаднат. В тази статия ще обърнем внимание на един от начините, по които вярващите могат да се опитват да съчетават двете заповеди.

Някои от християните, които разпознават грешката в това да се разглеждат двете заповеди поотделно и сами да решаваме коя от двете е „важната“, се стремят да спазват и двете, като ги „редуват“. Те най-често описват християнския живот като преследване на Източника, черпене от Него и предаване на полученото на нуждаещите се, което само по себе си е правилно разбиране. Грешките идват обаче в разбирането за елементите на този процес. Как трябва да „преследваме Източника“? Как трябва да „черпим от Него“? Какво „получаваме от Него“? Как го „предаваме“ на „нуждаещите се“ и кои са те всъщност? Тук, за съжаление, отново има безброй тълкувания и описания на тези понятия в християнските течения според това, което те считат като цел или поне най-добър метод, чрез който християнската вяра напредва.

Ще изброя четири от най-често срещаните типове християни, които вярват, че трябва да редуваме двете заповеди – да обичаме Бога, като търсим Него, и да обичаме хората, като им предаваме полученото от Бога – които се различават по това, което смятат, че Бог иска да предава на хората чрез нас.

Някои, които считат, че свръхестествени проявления като изцеления, възкресения и подобни, са ключът към спасението на невярващите и укрепването на вярващите – т.е. втората заповед, търсят Източника – първата заповед – с цел Той да им даде необходимата сила, с която да извършат волята Му сред хората.

Други, които смятат, че заповедта да обичаш ближния се изпълнява с добротворчество, изразено чрез покриването на материалните нужди на хората, търсят Източника с цел финансовото снабдяване на благотворителните каузи.

Трети смятат, че хората се нуждаят от това да им бъдат предадени определени откровения за Бога, които получаваме от Източника – духовни дълбочини, които ще помогнат на християните в техния духовен растеж и ще привлекат невярващите към Спасителя.

Четвърти смятат, че при търсенето на Източника ние получаваме някаква комбинация от духовни и материални блага, които след това предаваме на хората.

Факт е, че ние сме призвани да приемаме от Източника, да бъдем носители на полученото и да го предаваме на другите, но никаква комбинация от горепосочените придобивки, макар да са добри и богоугодни, не са същността на това, което се очаква да черпим и да даваме. Ако в центъра на това, което предаваме на другите, са някои от гореспоменатите духовни или материални блага, ние винаги ще бъдем изкушени да гледаме на себе си като на посредници между хората и Бога, което няма да е далеч от истината, защото в този трансфер на чудеса, откровения или материални придобивки от Бог към хората сме всъщност ние самите! Да, разбира се, получаваме това поради жертвата на Христос на кръста, но ние сме носителите, затова и действаме като посредници. Този начин на себевъзприятие е причинило много щети на Тялото Христово. Затова, преди да започнем да предаваме каквото и да било, е жизненоважно за нас, както и за другите около нас, първо да разберем точно какво сме призвани да предаваме. Ще научим кое е това нещо, след като разгледаме втория начин, по който християни се стремят да спазват двете заповеди, в следващата част от настоящето поучение.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в