Облакът от свидетели

Облакът от свидетели
от

В края на март 2017 г. един следобед отделих време да ходатайствам за мой близък човек – за неговото изграждане и утвърждаване във вярата. Още в самото начало разбрах, че молитвата ще е трудна. Усещах духовната съпротива, но не си давах сметка колко голяма може да е тя!

Доспа ми се така, сякаш не бях спала с дни. Започнах да се противя на умората. Към умората се добавиха мисли на неверие и съмнение: „Нищо не се случва, когато се молиш!“ и „Имаш ли изобщо вяра, за да се молиш така? Без вяра няма да стане…“ Започнах да се противя на атаките, но не успявах да надделея. Те ставаха все по-силни и по-настойчиви.

Тогава Святият Дух ме подбуди да започна да изговарям следните думи:

„Чувам облака от свидетели! Чувам гласовете им! Чувам ги!“

Отначало бяха само думи, изговорени в покорство на водителството на Духа, но след това дойде огънят – думите ми ГОРЯХА. Бяха живи! Започнах да казвам това, което РЕАЛНО чувах:

„Чувам облака от свидетели! Чувам как викат: Давай! Можеш! Имаш сила! Ще стигнеш докрай! Нищо не може да те събори! Тичай!“

И тогава ги видях – огромна тълпа, като в облак, които гледаха надолу към мен и с вълнение скандираха:

„Можеш! Имаш сила! Тичай!“

В облака видях откроени лицата на трима души, които бях водила в покаятелна молитва и които скоро след това починаха – баба ми, чичо ми и дядо Илия от седмия етаж. Те викаха и ме подкрепяха с всички сили:

„Давай! Можеш! Имаш сила! Тичай!“

Голяма радост изпълни сърцето ми. Надигна се вяра в мен и започнах да се моля за моя близък както никога досега. Имаше сила. Имаше огън. Знаех, че нанасям огромни удари срещу вражеската войска в живота му…

Така за пореден път Бог използва атаката на врага в живота ми, за да произведе добро за мен – в тази ситуация видях облака от свидетели, който никога няма да забравя! Също така сега мога да кажа това на теб:

Ти, който си тук, на Земята, знай:
Тичаш в своето поприще в Бога пред огромен облак от свидетели!
Те ПОСТОЯННО викат в твоя подкрепа!
Дори да няма хора около теб, които да те подкрепят…
Дори най-близките ти да са срещу теб, знай:
Има огромно множество от светии на небето, които са на твоя страна!
Вие сте ЕДНО СЕМЕЙСТВО!
Никога не си сам! Никога! Затова:
ДАВАЙ! МОЖЕШ! ИМАШ СИЛА! ТИЧАЙ!

Сподели в