Определеното време дойде

Определеното време дойде

Искам да споделя неща,  които дойдоха в сърцето ми днес,  докато се молих и четох.

Тази сутрин Бог ми даде псалм 102 от 13 стих до края. Но изречението,  което се заби в сърцето ми, беше:  Определеното време дойде!

„Ти ще станеш и ще се смилиш над Сион; защото е време да му покажеш милост. Да! Определеното време дойде. Защото слугите Ти копнеят за камъните му и милеят за пръстта му.  И така, народите ще се боят от името Господне и всички земни царе – от славата Ти.  Защото Господ е съградил Сион, Той се е явил в славата Си,  Той е погледнал благосклонно към молитвата на лишените и не е презрял молбата им. Това ще се напише за бъдещото поколение; и народ, който ще бъде създаден, ще хвали Господа.  Защото Той надникна от Своята свята висота, от небето Господ погледна към земята,  за да чуе въздишките на затворените, да освободи осъдените на смърт;  за да възвестят името на Господа в Сион
и хвалата Му – в Йерусалим,  когато се съберат заедно племената и царствата, за да слугуват на Господа.” (Псалм 102: 13-22)

Вярвам,  че Бог говори за времето,  в което Църквата (не само българската църква) влиза – изливането на Святия Дух,  което чакаме.  Определеното време дойде!

И тази сутрин, докато се молех, видях тази снежна сутрин като силен пророчески акт, който е от Божието сърце. Всички искаме,  чакаме пролет,  слънце,  но Бог определя сезона.

И както снегът вали в началото на тази първа пролетна седмица –  плътно,  силно,  мощно покрива земята, така ще се излива Божият Дух и благодатта Му над цялата земя.  Няма да е желанието на човешкото сърце,  ще е решението на Божието сърце и ще е на Неговото време,  защото определеното време от Бога дойде.

Вярвам, че влизаме в ново измерение – ще видим съда над нечестивите, над пандемията,  над тези,  които искаха да установят свой световен ред и искаха да изключат Бог от плановете си.

Но Божието време дойде и никой не може да го спре,  както не може да спре снега,  който покрива днес България.  Толкова силен пророчески акт, извършен не от човек, а от Духа на Бога!  А знаем от Словото, че когато има пророчески акт – след него няма връщане в старото.

Започваме седмицата със снега,  преобраз на изливането на Святия Дух,  ще я завършим със Слънцето на Правдата!!!

Слава да бъде на Исус Христос, нашия Господ и Спасител!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в