Органична вяра

Органична вяра

„Органична вяра“ е фраза, която дойде в моя дух преди няколко дни и за която знаех, че трябва да издиря ума на Христос и да напиша няколко реда.

В епохата на генните модификации органичните продукти обикновено са рядкост и струват скъпо. Това е приложимо както за материалния, така и за духовния свят.

По време на земното си служение Исус погледна в бъдещето и видя, че духовният  асортимент на последните дни ще включва множество такива генномодифицирани продукти, видя религия, „имаща форма на благочестие, но лишена от силата му“ (2 Тимотей 3:5). Затова и зададе въпроса:

„Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?“ (Лука 18:8)

Истинската, неподправена вяра е рядкост и струва скъпо, но ако си решен прилежно да я култивираш, ще се радваш на резултатите ѝ, главният от които е, че ти ще угодиш на Бог (Евреи 11:6).

Много християни се опитват да съкратят или ускорят този процес, използвайки методи и похвати, равносилни на духовно генно модифициране. Това никога не работи и често води до „корабокрушение на вярата им“ (1 Тимотей 1:19).

Нормалното състояние на вярата, както и на всяка друга жива субстанция, е РАСТЕЖ.

Когато семето на Божието Слово попадне в разораната почва на нашите сърца, вярата е зачената (Римляни 10:17). Библията ни казва, че дяволът идва незабавно, за да се опита да абортира ембриона (Марк 4:3-20), но той не може да го направи, освен ако ние не му позволим.

Затова на различни места новозаветните автори ни увещават да му се съпротивим чрез самата тази вяра, която е и нашата победа! Ние сме приканени да ангажираме (прибавим към вярата) и редица други духовни сили – любов, търпение, мъдрост и други…

Вярата е нормалното (органично) състояние на новородения ни дух (Марк 4:26-29), но плътта ни винаги ще се опитва да прикачи към нея спомени и аргументи, които да се опитат да я модифицират и принизят до нивото на общоприетите човешки стандарти и опитности.

За да избегне такива модификации, Бог в милостта си ни завежда на „тренировъчната площадка“ на житейските трудности и преследвания, където вярата ни бива претопявана и изпитвана, докато всяка нечистота, прикачила се към нея, не я напусне.

„с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време. В което се радвате, ако и за малко време да скърбите сега (ако е необходимо) в разни изпитания, с цел: изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън – да излезе за хвала и слава, и почест, когато се яви Исус Христос“ (1 Петър 1:5-7)

Ако устоим и не се откажем по време на този процес, това ще катализира експлозивна реакция в нашите духове и скоро за нас ще бъде валидно това, което апостол Павел каза за църквата в Солун:

„Длъжни сме, братя, винаги да благодарим на Бога за вас, както и подобава, за това, че вярата ви нараства твърде много и любовта на всеки един от всички вас се умножава един към друг“. (2 Солунци 1:3)

 

Сподели в