От Тайната Вечеря до Кръста

От Тайната Вечеря до Кръста
от

По време на Причастие в църква имах следното видение:

Видях как Исус седи край масата със Своите ученици по време на Тайната вечеря. Докато общуваше с тях, видях, че същевременно се „оттегля вътре в Себе Си“ и започва да изповядва нашите имена – имената на хората, с които сега има взаимоотношение. Видях как изговарянето на всяко име Го въвеждаше в лична среща с човека – лично преживяване на взаимоотношението Му с този човек.

Видях как този процес на изповядване на имената ни продължаваше по целия Му път до кръста. Видях как Го удрят с камшици, които раздират плътта Му, и как на всеки удар, на всяка болка Той казва: „Това е за Виктория“, „Това е за Мария“, „Това е за Мартин“ – конкретни хора, които Той познава лично и интимно. Видях как пада под кръста и казва: „Това е за Теодора“. Видях как Го хулят, а Той казва: „Това е за…“ – и споменава нечие име. Видях как Му се подиграват, а Той казва още едно име…

Видях как при изговарянето на всяко име и срещата, която преживяваше с този човек, Исус се изпълваше с огромна любов и тази любов Му даваше сили да продължи напред. Видях, че при всяко препятствие, при всяко изкушение, до смъртта Си, Исус е изповядвал имената ни – докато изговори думите „Свърши се“.

Разбрах, че наистина дори да бях единственият човек на тази земя, Той щеше да умре за мен, защото любовта Му към мен Му е давала сили и смисъл да продължи докрай.

Сподели в