Плодът на уединението

Плодът на уединението

Дълбочината на твоята подготовка в уединение определя ефективността в службата ти към множествата.

„Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа. Добро е за човека да носи хомот в младостта си. Нека седи насаме и мълчи, когато Господ му го наложи.” (Плачът на Еремия 3:26-28)

Независимо от това какво е призванието в живота ти, не можеш да си позволиш да игнорираш този принцип.

Голяма част от подготовката на Йосиф за бъдещата му позиция на власт в Египет се проведе в самотата на робството и затвора.

Моисей трябваше да прекара четиридесет години в пустинята преди да се превърне в освободител на народа си.

Преди настаняването му в царските палати Давид често квартируваше по пещерите на Юдея.

Исус… Знаеш историята.

След обръщението си към вярата Савел (апостол Павел) прекара значително време отделен в Арабия.

Слава на Бог за това, че подготовката на тези хора впоследствие донесе изобилен плод! Твоята също може да го направи.

Сподели в