Римляни 13 – 14: Почит, данъци и любов към ближния

Римляни 13 - 14: Почит, данъци и любов към ближния
от

Това е седмото от 8 поучения, които имах привилегията да напиша за Библията с Лия: 365 дни приключение с Библията.

Прочит: Римляни 13 и Римляни 14

Апостол Павел заповядва на християните да се покоряват на държавните власти в период, в който начело на Рим застава един от най-нечестивите и страховити фигури в човешката история – Император Нерон. След първите си три брака с жени, Нерон се „омъжва“ и за двама мъже в официални брачни церемонии, един от които е било младо момче. Убива собствената си майка и организира едно от най-жестоките (документирани) гонения против църквата. Фактът, че в контекста на управлението на Нерон, Павел еднозначно посочва непокорството към властите като неправилно в Божиите очи, доказва, че управниците трябва да се почитат, не заради техните лични качества, нито заради добрите им управленчески умения, а заради поста, който заемат. Когато показваме почит към властите, ние показваме почит към Бог, който ги е създал. Живеейки в държава, в която статистически 50% от доходите на населението са в т.нар. „сива икономика“, за съжаление мнозина християни намират извинения да не плащат данъците си. Те казват: „Защо да си плащам данъците, когато управниците са корумпирани?“ Но библейският текст е категоричен: ние плащаме данъците си от почит към Бога, а не защото държавата го заслужава!

Взаимоотношенията ни с хората около нас също трябва да бъдат направлявани от закон – ЛЮБОВТА, която изпълнява Моисеевия закон, защото тя не върши зло на другите. Апостолът предупреждава, че колкото повече наближава свършекът на този век, толкова по-усърдни трябва да сме в очистването на живота ни от делата на тъмнината, които се пораждат от плътските ни страсти. В личната ни обхода отново сме призвани към святост, а в отношението ни към другите вярващи сме насърчени да бъдем ръководени от любовта, разбирайки че безкрайната стойност на всеки човек е изразена в жертвата на Господ Исус на кръста. Разбирайки това, ние ще живеем така, че да служим за изграждане на другите във вярата, дори това понякога да ни причинява неудобство. 


Оригинално публикувано тук.

Сподели в