Помазанието или Лицето Му

Помазанието или Лицето Му

Когато си в помазанието на Духа, ти ставаш спокоен и уверен. Това е следствие на общението, което си имал със Святия Дух преди това!
Когато си в помазанието и си сред хора, които говорят неща, които не са от Духа, ти не им даваш вниманието си. Ставаш толкова разсеян за техните думи, че въобще не можеш да ги разбереш – причината е, че си в помазанието на Святия Дух. В момента, в който насочиш вниманието си да ги разбираш, ще се включи твоят плътски ум и Духът ще се оттегли от теб – тогава ще ги разбереш.
Когато си в помазанието, дори да ти говорят, ти си толкова зареян в това, което Святият Дух ти дава, че въобще не реагираш на това, което другите ти говорят, ако то не е от Духа! Тогава Духът те води и те ръководи, и нещата се случват – пророчества идват, изцеления се случват, радостта на Духа изпълва събранието.
Когато се усамотиш да търсиш ЛИЦЕТО МУ и се изгубиш в любовта Му, тогава идва ПОМАЗАНИЕТО МУ и ставаш толкова разсеян за света, че не можеш да уловиш неща, които не са от Духа! Там раздразнението ти приключва! Ставаш толкова спокоен и уверен от Неговото присъствие, че нищо не може да те разклати в душата ти.

Силното ни желание по Бога довежда БОГ в контрол!
Желанието ни по нещата, които притежаваме, ни контролира! Затова е много важно какво притежаваме, защото то притежава нас и поема контрол над нас чрез желанието ни!
Когато любовта към Бога стане силно наше желание, ние Му се предаваме и придобиваме помазание.
Любовта към Бога е ключ номер едно за помазанието!
Обаче Книгата не е за помазанието, а за Святия Дух, Който го дава!
Това значи ли да не говорим за помазанието? Отговорът е НЕ, но да се водим от това, което Святият Дух иска в момента! Ние трябва да бъдем водени от Него, а не Той от нас!
Святият Дух не е за делата, които може да извърши, а за взаимоотношението, което може да има с нас. Той търси личен контакт с всеки.
Когато фокусът ни се обърне от нещата, които искаме да се случат, към това да прекараме време с Него заради любовта си, тогава помазанието идва.
Пак повтарям, Книгата не е за това, как да живеем в помазанието, а за това как да го намерим.
Грешка е да поставиш като приоритет номер едно помазанието, а не общението със Святия Дух.
Помазанието е израз на силата на Святия Дух, а общението е израз на любовта помежду ви.
Когато фокусът на ума ти се обърне от търсене лицето на Господа към търсене на помазанието, тогава идва разрушение в живота ти. Имам предвид, че ние не трябва да търсим помазанието, трябва първо да потърсим лицето Му.
Ако вътре в нас се случи размяната – да поставим на първо място помазанието, а после взаимоотношението, тогава настъпва разрушение.
Разместването на приоритетите става поради силното желание на всяка цена да бъде свършена дадена работа, която отдавна би трябвало да е приключила, или поради страх, че нещата се бавят.
Но тогава нашият водач не е Святият Дух – ние сме водени от проблема, който изисква да имаме помазание, а не от любовта към присъствието Му, което да ни доведе до помазанието, чрез което ще се реши проблемът ни!
Това не означава, че не трябва да търсим БОГ за нуждите си, но нуждите ни не трябва да изместват любовта ни към Него!
Помазанието идва, когато нашият първи приоритет е да търсим лицето Му.
Как очакваш да дойде помазание, ако не намериш ЛИЦЕТО МУ?
Разрушението идва не само когато не намериш лицето Му и тръгнеш сам да решаваш проблема си, но също и когато се обърнеш към Него за силата Му, без да имаш отношение на любов с личността Му.
Това направиха и седемте синове на Скева, които се опитаха да гонят демон в името на Исус, но демонът надделя над тях и ги надви.
Ако търсиш първо помазанието, а не лицето Му, това ще донесе унищожение върху живота ти.

Когато си воден от проблема си, но липсва отношение на любов към личността Му, точно тогава си поставил на първо място помазанието, а не ЛИЦЕТО МУ. Това направи Саул – той изпревари Самуил и си мислеше, че поради това БОГ е с него, но Бог го отхвърли.
Той е постановил като приоритет номер едно ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, ТВОЯ БОГ, С ЦЯЛОТО СИ СЪРЦЕ, С ЦЯЛАТА СИ ДУША, С ВСИЧКАТА СИ СИЛА И С ЦЕЛИЯ СИ УМ. Това довежда ПОМАЗАНИЕТО, сиреч СИЛАТА на БОГ!
И чак след това, на второ място, е БЛИЖНИЯТ, за когото ти трябва ПОМАЗАНИЕТО, за да му послужиш.

По тази причина Давид каза на Бог чрез Духа: „Сърцето ми повтаря Твоите думи: „Търси лицето Ми“, и аз ще търся лицето Ти, Господи“ (Псалми 27:8).
Когато става въпрос за лицето Му, това се отнася за личността Му, а когато става въпрос за помазанието, това се отнася за силата Му.
И тъй, всички Го познахме чрез силата Му, но как пропускаме да чуем ГЛАСА МУ!
Виждаме делата на Господа постоянно, но много често пропускаме общението с Него по любовта Му!

Коя е причината днес да не чуваме Бога?
Отговорът е: ЗАБОГАТЯХМЕ С ПОМАЗАНИЕТО, КОЕТО ПОЛУЧИХМЕ, И ПРОПУСНАХМЕ ДА СТАВАМЕ БЕДНИ ПО ДУХ, ЗА ДА ОБЩУВАМЕ С НЕГО ВСЕКИ ДЕН!
Поставихме дарбите като приоритет и не обърнахме внимание на Духа, който ги дава.
Счетохме, че проявлението на Духа е самият Дух и пропуснахме да разберем, че проявлението не е ДУХЪТ, а е от Него!
Не проявлението, а ДУХЪТ е ГОСПОД, КОЙТО го прави!

И каза му Бог: Излез и застани на планината пред лицето Господне; и ето, Господ ще мине, и голям и силен вятър, който цепи планини и събаря скали пред Господа; но не във вятъра е Господ; след вятъра – земетръс, но не в земетръса е Господ;
след земетръса – огън, но не в огъня е Господ; след огъня – лъх от тих вятър (и там е Господ).
3 Царе 19:11,12

Не чудесата са ГОСПОД, а ДУХЪТ е ГОСПОД, КОЙТО ги прави. Неразбирането на това е причината ние да сме изоставили първата си любов към ГОСПОДА, като сме я насочили към проявлението от ГОСПОДА!
Но не проявлението е ГОСПОД, а ДУХЪТ е ГОСПОД!
Почетохме повече жертвата, отколкото жертвеника, чрез който тя се освещава!
Дадохме почит повече на Храма, отколкото на ОНЗИ, КОЙТО е в НЕГО!
Дадохме почит повече на проявлението, отколкото на ОНЗИ, КОЙТО го прави!

Чудите се защо има надпревари в Църквата? Причината е в повечето желание за ПОМАЗАНИЕ, отколкото за ЛИЦЕТО МУ!

И ето, ДНЕС БОГ те призовава: Търси лицето Ми, не силата Ми!
Защото любовта ви към МЕН, а не към силата Ми, ще отключи изобилен живот за вас в мощното име на Исус Христос Помазаника!

В Мен е силата, казва Господ. Ела ти, беден по дух, и Аз ще те наситя!
Ела, пусни всичко, което обичаш и искаш, в ръката Ми и ще си говорим по любовта Ми!
Тогава ще познаеш лицето Ми и аз ще те осветя и ще те вразумя, ще поставя Моя глас в сърцето ти и моето око ще бъде над тебе, и ти ще познаеш милостта Ми.
Аз ще те насоча по пътя, по който да вървиш, и Аз ще те ръководя, ако ти поставиш дъха на лицето Ми за твой приятел и устните Ми – за твое внимание; тогава словото Ми ще стане твоя утеха и времето ти – Мое желание.
Ако ти поставиш лицето Ми в любовта на сърцето си, Аз ще бъда твоето желание и нищо няма да ни раздели!
Но ако избереш друго за твое желание пред Моето лице, това ти желание ще ни раздели и Аз ще плача за тебе, както майка плаче за детето си!
Аз ще те викам по име и ти ще идваш при Мене отново, оставяйки всичко заради Мене, и по това ще позная, че от Мене си роден!
Любовта ти към Мен е Мое желание, Аз копнея да прекарвам време с теб по любовта Си!
Копнея да чуя от теб, че Ме обичаш и искаш да прекараш всичкото си време с Мене!
Ти си Моето желание и аз желая да стана център на твоето внимание – постоянно!
О, копнея за твоето време с Мен, аз бързам за това време повече, отколкото ти.
И ако ти го желаеш, Аз ще дойда при теб и никой няма да ни раздели!
Обичам те и искам това време с теб завинаги!
Ти си Моето богатство, Моето съкровище на сърцето, за което примирам от любов всеки ден.
Аз търся вниманието ти, не Ме оставяй, и не Ме разменяй за нищо от това, което правя за теб!
Ето, Аз те направих и Аз създадох за теб всичко, което имаш, но когато ти му обърна повече внимание, отколкото на Мен, аз го проклех!
Поставих под проклятие всичко, което има твоето внимание вместо Мен!
Направих го, за да те върна при Себе Си в момента, в който ти съгреши!
Заради това Синът Ми отиде на кръста, приемайки проклятието на твоето внимание върху Собствения Си живот!
Аз те обичам повече от живота Си и знам какво съм направил, за да те върна при Мен!
Искам първата ти любов, която Ме чака в градината!
Искам да общуваме така, както в началото, и Аз ще доведа това докрай!
Дай ми вниманието си, защото всичко ще слея в едно с мен от начало!
Аз съм любов и само тя ще остане в края!
Пребъдвай в любовта Ми, за да устоиш до края!
Идвам скоро за теб и това ще бъде завинаги!
Обичам те!

Сподели в