Портите на ада

Портите на ада

Преди време размишлявах върху стиха, в който Исус казва, че ще изгради Своята църква върху канара „и портите на ада няма да й надделеят“ (Матей 16:18). През вековете врагът е успявал да изкриви този стих по многобройни начини, един от които е чрез заблудителната перифраза:

„Църквата е толкова добре укрепена, че макар да я атакува, адът няма да надделее над нея.“

Но според стиха в Матей 16:18 не адът атакува Църквата, а Църквата атакува ада! Портите са място на защита. В древността градските порти са били укрепявани със силни отбранителни съоръжения, предназначени да възпрепятстват всеки опит на врага да проникне в града. Стихът описва Църквата като войска, която напада ада, и заявява, че оръжията, които пазят портите му, не могат да надделеят над нейната сила. Църквата навлиза в ада, за да надвие над войската му и да установи Божието царство в територията, която е била под властта на царството на тъмнината. Ние сме в офанзива, не в дефанзива!

Преди години научих истината за нашата позиция като атакуващи и тя коренно промени начина ми на мислене. Откровението, което Бог наскоро ми даде за портите на ада, беше за същността на тези порти. Бог ме попита дали искам да видя някои от портите на ада, и аз Му отговорих, че искам. Тогава в ума ми нахлуха поредица от мисли относно трудности в живота ми – хора, за чието спасение се моля от години; мои слабости, с които се боря; ситуации, в които искам промяна… Попитах Бог дали това са портите, а Той ми каза: „Не, това са завзетите територии. Сега ще ти покажа портите.“ Тогава Той ми проговори за конкретен човек, за чието спасение се моля: „Аз искам и мога да го спася.“ Когато Бог каза тези думи, в мен нахлу безпокойство, безнадеждност, страх, че това никога няма да стане, тъга… Тогава Бог ми каза: „Това са портите.“

Портите са мястото на сблъсък между Божиите обещания (истината на Неговото слово), които говорят за живот, радост, надежда, победа, триумф на доброто над злото, и дяволските лъжи, които говорят за смърт, тъга, безнадеждност, провал и затвърждаване на злото. Бог ни е дал Своите обещания, Словото Си като оръжие на офанзива – меча на Духа. Като се доверяваме на тези обещания, ние атакуваме вражеските крепости, но първо трябва да преминем през портите. Словото ни казва, че сме призовани да събаряме помисли и всичко, което се издига против познанието на Бога, и да пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. Разумът, който не се покорява на Христос, е всяка мисъл, която „говори“ обратното на Божието слово за дадена ситуация. „Не може да стане“, „Твърде е трудно“, „Да, но тази ситуация е по-специална“ – това са портите на ада.

Самият Господ Исус ни обещава, че адовите порти няма да надделеят над нас, но трябва да знаем как да воюваме. Първата стъпка е идентификация на портите, с които трябва да се борим. Кои са трудностите в твоя живот? Коя ситуация изглежда безнадеждна за теб? Напиши на един лист всяка мисъл и всяко чувство, което идва в теб, когато си помислиш за победа в тази ситуация. Нещата, които написа, говорят ли за мир, правда и радост, породени от присъствието на Святия Дух в ситуацията? Ако говорят за нещо различно, те са адови порти. За да надделееш, намери стихове от Божието слово, които казват обратното на тези мисли. За всяка мисъл на безнадеждност намери стихове, който говорят за надежда; за всяка мисъл на тъга намери стихове, които говорят за радост… Започни да четеш и да изговаряш Божието слово върху всеки аспект на ситуацията, докато усетиш, че портите са разбити. Тогава ще можеш да навлезеш в дяволската територия и да завземеш всичко, над което врагът е имал контрол.

Портите са в умовете на хората. Започни с разрушаването на дяволските порти в твоя ум; завладей териториите, които врагът все още притежава в твоя живот. Наблюдавай близките си, идентифицирай портите в техните умове и се моли с конкретно Божие слово срещу всяка лъжа в умовете им. Но първо вземи решение да повярваш, че ПОРТИТЕ НА АДА НЯМА ДА НАДДЕЛЕЯТ НАД ТЕБ – това е истината независимо как се чувстваш и какви мисли идват в ума ти, когато четеш тези думи (защото това са портите).

Реши, повярвай и тръгни напред! Исус е с теб!

Сподели в