Предстоящата трансформация

Предстоящата трансформация

13.04.2018 г.

Святият Дух ми даде сън:

Намирах се в някакво село близо до Бургас (това е важно поне по две причини: символ е на малка надморска височина и защото Бог ми показа, че Бургас е място на десант за славата Му). Атмосферата можеше да се опише с една дума – ЗАПУСТЕНИЕ. Въпреки че в селото имаше църква, Словото на Бог беше рядкост – както в дните преди призоваването на Самуил за пророк в Израел (1 Царе 3:1).

След това се намерих пред дом/църква, която беше край някакъв път. Видях, че пътят води от морето (най-ниското място в страната) до църква в Рила (най-високото място). Въпреки че географски трябваше да има стотици километри между тези две църкви, в съня ми те изглеждаха почти една до друга, което вярвам, че е символ на скоростна трансформация (Римляни 9:28). На терасата на тази къща видях моя позната, облечена в рицарска ризница и наметало. Нейното име беше Анна, което на еврейски означава БЛАГОДАТ. Аз се опитах да я заговоря, но тя беше толкова КОНЦЕНТРИРАНА в размишление и говорене на Божието Слово, че дори не ме забеляза.

Продължих нагоре по улицата и в следващия момент сякаш се озовах в Самоков, който е един от градовете с най-голяма надморска височина в страната (и мой роден град). Бях пред старата конгрешанска църква, която в миналото беше зле подържана и закрита от големи дървета (вероятно символ на фалшивите доктрини, които се подвизаваха в някои от българските църкви за години). Сега дърветата бяха изсечени, а самата църква наподобяваше крепост, декорирана с красиви мраморни блокове. Докато размишлявах за този образ, в мен дойдоха библейски описания като „стълб и подпорка на истината“; „страшна като войска със знамена“; „те ще съградят отдавна запустелите места“…

В съня си продължих по улицата, която води към Рила. Стигнах до място, където очаквах да видя един стар храм, който в моето съзнание винаги е бил символ на безнадеждност и смърт. За моя изненада това, което видях, беше един жив афроамерикански госпъл хор, който репетираше, дирижиран от моя позната, чието име означава БЛАГОСЛОВЕНИЕ. Тя ме забеляза и ме попита дали търся нея. Последното нещо, което видях в съня си, беше тя да се приближава…

Тълкувание: Бог ще трансформира църквата Си в България. Ще го направи бързо и ще бъде чрез Словото на Неговата благодат. Той ще издигне служители, които ще посекат лъжите и фалшивите доктрини и ще съградят „отдавна запустелите места“. Божията слава ще дойде и ще обитава в църквата. Църквата в България ще бъде благословена и за благословение!

Окуражение: Намери своето място в Божията армия!

Сподели в