Приеми Исус!

Исус Христос казва за Себе Си: „Аз съм Пътят, и Истината, и Животът.“

Това е радикално изказване.

Ако Исус е „Пътят“, значи друг „път“ няма.

Ако Той е Истината, значи всичко противно на Неговата Личност и учение е лъжа.

Ако Той е Животът, значи отделени от него хората са в смърт.

К. С. Луис в своята книга „Обикновено християнство” (изд. Нов Човек, 1992г.) пише:

“Опитвам се да предпазя хората да не казват тази глупост, която често съм чувал да казват за Него [Исус Христос]: ‘Готов съм да приема Исус като велик морален учител, но не съм готов да приема твърдението му, че е Бог.’ Това е нещо, което не бива да казваме. Човек, който е само човек и е казал нещата, които Исус е казал, не би бил велик морален учител. Той би бил или луд, т.е. на нивото на човек, който казва, че е яйце, сварено на очи, или би бил самият дявол, излязъл от ада. Ти трябва да избереш. Исус Христос или е бил и все още е Божият Син, или е бил луд, или дори нещо по-лошо… Можеш или да го затвориш в лудницата, защото е малоумен; или да го заплюеш и убиеш подобно на зъл дух, или да паднеш в нозете му и да го наречеш Господ и Бог. Но нека престанем с тези снизходителни глупости, че е бил велик учител на хората. Исус не ни е оставил това като възможност за избор и не е имал намерение да го прави.“

Библията казва, че който „има Сина“, има живот.

За да приемеш Исус, Животът, отвори СПАСЕНИЕ.

За кръщение в Святия Дух и във вода можеш да прочетеш в съответните раздели.

Отвори ЦЪРКВА, за да научиш повече за местната църква.

Фактологическа информация и кратко резюме на Библията могат да бъдат намерени в раздел ЗА БИБЛИЯТА.