Пророчески думи за България 12.06.2011

Пророчески думи за България 12.06.2011

Това са думи, които Бог ни говори при посещението ни в България през 2011 година:

Аз ще посетя България отново и ще изчакам още. Моята милост е огромна на това място. Аз ще направя нещо ново и ще направя гласа Ми да се чуе на места, където не е бил чуван досега.

Ще го направя не само чрез Моята Църква, но и извън нея. Който има уши да слуша, нека слуша, и който е гладен за Мен, ще може да се нахрани, и тези, които са истински жадни, ще пият.

Ще дам още едно съживление на това място. Сега е сезонът на подготовка. Аз имам избрани хора вътре в страната и извън нея, които ще свършат Моето дело и ще извършат Моята воля.

Моите планове ще устоят поради молитвите на светиите и Моята вярност.

Аз виждам заблудата, Аз виждам и глада за Мен. Нека растат и житото, и плявата, защото Аз съм този, който ги отделя.

Говори ви Този, който държи сърпа в ръката Си. Ето идвам скоро и ще дам шанс на всяка нация под небето да се спаси. Но ще се спасят ли всичките?

Това, което е невъзможно за вас, е възможно за Мен.

Дните, които предстоят пред България, са дни на милост и любов, но и дни на съд. Тези, които се обърнат към Мен, чуят Моя глас и се смирят, ще бъдат в Моята протекция и Моето благословение.

От тези, които откажат да чуят, Аз ще отдръпна Моето присъствие и ще ги предам на враговете им. Това не е Моята воля, това ще бъде тяхната воля, ако изберат да следват сатана. Но вие не сте съдии и това не е ваша грижа.

Вашата грижа е да ме следвате, да чувате от Мен и да правите това, което ви казвам. Защото това е повече от всичко.

Сподели в