Пророците – истински, фалшиви, самозвани и „набедени”

Пророците - истински, фалшиви, самозвани и „набедени”

Големият английски проповедник от 19-ти век Чарлз Спърджън казва, че разпознаване е не да можеш да различиш правилното от грешното, а правилното от почти правилното. Последните президентски избори в САЩ и по-специално свързаните с тях „пророчества” показаха още веднъж меродавността на тези думи. Поредното фиаско на една група от хора, обявени или самообявили се за пророци, разтърси големи сегменти от Църквата не само в Америка, но и по целия свят, предизвиквайки редица основателни въпроси относно пророческата дарба и служение.
През годините аз съм имал възможността да изследвам, осмисля и разгледам някои от тях:

  1. Що е новозаветно пророческо служение и има ли то почва у нас?
  2. Дарбите на Святия Дух (6) – Пророкуване
  3. Дарбите на Святия Дух (1) – Слово на мъдрост
  4. Дарбите на Святия Дух (2) – Слово на знание
  5. Дарбите на Святия Дух (3) – Разпознаване на духове
  6. Как работят дарбите пророчество и слово на знание
  7. Как да разпознаем Святия Дух
  8. Кой е отличителният белег на Божието царство
  9. Лъжеслужителите, облечени в истина

С настоящата кратка статия бих искал да внеса необходимата яснота върху един до голяма степен неотговорен въпрос: фактът, че някой някога е пророкувал неточно, прави ли го фалшив пророк? Сходен въпрос може да бъде зададен и по отношение на останалите четири новозаветни екипиращи служения, изброени в 4-та глава на Посланието до Ефесяните, и специално относно учителите в Църквата: фактът, че някой някога е поучавал неправилна доктрина, прави ли го непременно фалшив учител?

Може би най-голямата грешка, която хората правят, когато изследват новозаветното пророческо служение, е, че използват критерии и шаблони, приложими предимно или изключително за служението на пророка под Стария Завет. Без да отричаме факта, че значимо припокриване в критериите за тези служения съществува, трябва да осъзнаем също, че „не можем да наливаме ново вино в стари мехове” (вижте „Що е новозаветно пророческо служение и има ли то почва у нас?”). Една от основните различия между двата завета е, че за разлика от древните израилтяни, християните не са водени от пророци, а директно от Божия Дух (Римляни 8:14). Пророческото служение съществува в Църквата и днес, но то е там, за да помага заедно с останалите четири екипиращи служения на Божиите деца да достигнат ръста на Христовата пълнота (Ефесяни 4:13).

Нещо повече… Под Новия Завет всеки вярващ може да бъде използван от Святия Дух в простата дарба на пророкуване, 1 Коринтяни 14:31 (това не го прави пророк). Когато в 1 Коринтяни 14:26-32 апостол Павел излага реда за пророкуване в местната църква, той заповядва изговореното слово да бъде съдено/преценявано. Отчитайки, че предаденото послание може да бъде инициирано/повлияно от душата на човека или от друг източник, Святият Дух установява и механизма за корекция. Разбирайки по-добре от всеки друг концепцията „грешки на растежа”, Той „прави мегдан” за такива. Неточност в тази област не превръща детето на Бог във фалшив пророк.

Вярвам, че има солидни библейски основания за категоризиране на хората, изговорили погрешни пророчества, по следния начин:

1. Фалшиви пророци – това са тези, които пророкуват/поучават неща, противоречащи на една или повече от основните доктрини на Християнската вяра. В тази категория бих причислил и тези, които систематично пророкуват мир и сигурност, когато Бог е предупредил, че идват войни и бедствия. Всеки случай, разбира се, е строго индивидуален, но повечето от тези хора не са дори спасени.

2. Самозванци и „набедени” пророци – тук става въпрос за новородени християни, които по една или друга причина са убедени от егото си, от други хора или директно от демони, че са призовани за пророческо служение. Макар и в повечето случаи да не атакуват основните постулати на вярата, те обикновено нанасят големи поражения на църквите и на хората, на които „служат”.

3. Истински пророци, които бъркат – както навсякъде другаде, всеки може да направи грешка и в тази област.

4. Християни, които не са пророци, но които съобразно 1 Коринтяни 14:31 се упражняват как да оперират в простата дарба на пророкуване и правят споменатите по-горе „грешки на растежа”.

Молитвата ми е – Бог чрез Словото и Духа да ни даде разпознаване за всяка отделна ситуация и мъдрост как да се справим с нея!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в