„Пророчески Глас“ е против ратифицирането на Истанбулската конвенция

Пророчески глас заема твърда позиция против ратифицирането на Истанбулската конвенция. Ние вярваме, че сме призвани да бъдем глас на истина и светлина в България, да съдействаме за укрепването на българската църква и за духовното просвещение на българския народ. Поради тази причина считаме за наш дълг пред Бога и пред България да се противопоставим на дяволския план да бъде иституционизирано нечестието, наречено „джендър идеология“ чрез ратификацията на Истанбулската конвенция.

Зачената в дълбините на ада, джендър идеологията проповядва, че човек има правото да избере своя пол и сексуална ориентация и че държавата е длъжна да защити това „човешко право“. В държавите, в които джендър идеологията е заела своята позиция в обществото, децата биват учени още от яслата и детската градина, че могат да изберат своя пол и че е съвсем нормално, дори по-добре, да има еднополови бракове. В тези държави институциите изземват децата на семейства, които не се съгласяват с джендър идеологията – най-често страдат християнските семейства, които изразяват своята позиция, че хомосексуализмът е грях.

Целта на джендър идеологията е унощожение на човешката същност. Бог създаде човека по Свой образ и подобие като мъж и жена и им даде заповед да се размножават. Мъжете и жените заедно сме образ и подобие на Бога (Битие 1:27-28). Ние вярваме, че хомосексуализмът, усещането, че човек принадлежи към пол, различен от неговия биологичен пол, както и всяко друго усещане или поведение, различно от библейския стандарт за богоугодно сексуално поведение и дефиниция за пол, са причинени от демонични сили и нечисти духове, които са намерили достъп до душата на дадения човек чрез травма, наследствено проклятие или беззаконие. Освен пораженията върху половата и сексуалната идентичност, тези духове причиняват и редица емоционални и психически заболявания на своите носители, както подробно е описано в статията „Криворазбраната либерална любов“.

Ние вярваме, че нито един грях, нито една болест и нито една травма не е по-силна от кръвта на Господ Исус Христос. Когато Исус умря на кръста, Той се натовари с всички наши беззакония и пое цялата световна тъмнина върху Себе Си. Поради това ние вярваме, че Той е готов да прости всеки грях и да очисти всяко беззаконие от хората, които искрено се покаят от своите престъпления и се обърнат към Него (1 Йоаново 1:9).

Като има за пример любовта на Бога към всички хора, Пророчески глас по никакъв начин не насърчава омраза или агресия към проповедниците на джендър идеологията, хомосексуалистите или хората, страдащи от разстройство на половия идентитет (транссексуалност). Вярваме, че нашата битка не е срещу кръв и плът, а срещу нечестиви духовни сили (Ефесяни 6:12) – позиция, ясно изразена в статиите „Как виждаме хомосексуалистите“ и „Защо дъгата е символ на ЛГБТ движението“. Познавайки целите и методите на врага обаче, ние знаем, че църквата, като стълб и опора на истината (1 Тимотей 3:15), трябва да заеме твърда позиция срещу греха и тъмнината. Църквата е длъжна да разширява Божието царство на земята, като осуетява дяволските планове и стратегии за унищожаване на Божието творение и като разширява управлението на Господ Исус Христос на земята чрез проповядване на благовестието за спасение, достъпно за всеки човек чрез покаяние, отвръщане от греха и вяра в изкупителната жертва на Исус Христос.

Ако бъде ратифицирана Истанбулската конвенция и се институционизира джендър идеологията в България, ще се увеличи демоничното влияние над страната ни, а с това ще се отприщят и всякакъв вид проклятия, свързани с опорочаването на детската душа, сексуалните грехове и другите практики, пропагандирани от джендър идеологията. Връзката между безчестието и демоничното присъствие на дадена територия се вижда в Псалм 12:8:

„… нечестивите ходят свободно от всяка страна, понеже безчестието се въздига между човешките синове.“ (Псалми 12:8)

Пророчески глас призовава всеки християнин в България да застане в молитва срещу ратифицирането на Истанбулската конвенция, а също и като споделя с други за пагубните последици от джендър идеологията и изрази своята гражданска позиция, подписвайки петициите против джендър идеологията:

                                                       

Светлината свети в тъмнината и тъмнината никога не я е надвивала. (Евангелие от Йоан 1:5)