Родител

Родител

„Ти си ми бил опора от рождението ми; от утробата на майка ми Ти си бил мой благодетел; за Тебе ще бъде винаги хвалението ми.” (Псалм 71:6)

Вярно е, че след като станеш родител започваш да разбираш в по-голяма дълбочина Божията любов. Наскоро станах баща и започнах да разсъждавам: „Какво съм аз за тези безпомощни и невинни същества, какво ми предстои да бъда за тях, какво по принцип е родител за децата си и какво е Бог за нас, като баща?”.

С изненада установих , че всичките определения и неща, които един родител е, се римуват. Звучи красиво:

Да си родител означава да си на първо място:

– снабдител – от теб зависи всички нужди на децата да са снабдени;

– учител – чрез теб децата възприемат ценности;

– утешител – в трудни моменти ти си този, който трябва да  намери топли думи на любов и утеха;

– изобличител – твоя е отговорността да им показваш нередните неща, които вършат;

– предводител – често родителят е този, който върви пред детето си, когато се намира в непознати води и води битките вместо него;

– пътеводител – подобно на учител, родителят е този, който показва в началото правилния път, по който детето трябва да върви;

– изцелител – често, когато децата са болни, те разчитат на родителя, както на изцелител, той да се грижи за тях, да им дава нужните лекарства;

– победител – да си родител означава да побеждаваш себе си, да излезеш извън зоната си на комфорт заради тях;

– вестител – ти си този, който информира децата си какво предстои на семейството;

– бранител – ти си щитът и протекцията на децата;

– пазител – ти си човекът, който предвижда евентуалните опасности и взима нужните мерки;

– избавител – често родителят е единственият възможен човек, който да избави децата си от конкретна опасност;

– благовестител – благовестие означава добра новина. Добрата новина носи насърчение, родителят е този, който насърчава децата си и ги мотивира и ги води в Божия път.

И след всичко това накрая, но не на последно място:

– служител – всички изброени дотук неща, не те правят нещо повече от това да бъдеш слуга на децата си! Не разбирайте погрешно тази дума и не я бъркайте с това да прислужваш на децата си, а слуга в пълния смисъл – един живот, отдаден на една единствена цел – да отгледа и да защити детето си.

Това е любовта на един родител към детето му, това е човешката любов, а колко повече любовта на Бог към нас?

Защото, ако ние сме направили едно дете – мъжът е посял, жената е износила и родила детето, то Бог го е създал – клетка по клетка, той е Архитектът от първия до последния атом на всяко Свое творение.

Само невежеството и непознаването на Неговия характер може да ни накара да мислим на моменти и да твърдим, че Той е лош и несправедлив, както някои хора твърдят, че е.

Но… в каквато и ситуация да сме, припомняйки си позицията, от която Бог ни гледа, а именно от позицията на баща към детето си, може да сме абсолютно уверени, че това, което ни се случва, трябва да е точно така, дори и да не разбираме защо ни се случва, дори и да си мислим, че има несправедливост към нас.

Бог е наш Баща, но не и наш подчинен!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в