Седем критерия, по които да съдим едно пророчество

Седем критерия, по които да съдим едно пророчество

„Пророчества не презирайте. Всичко изпитвайте, дръжте доброто.” (1 Солунци 5:20 – 21)

„От пророците нека говорят само двама или трима, а другите да разсъждават. Ако дойде откровение на някой друг от седящите, първият нека млъкне. Защото един след друг всички можете да пророкувате, за да се поучават всички и всички да се насърчават; и духовете на пророците се покоряват на самите пророци.” (1 Коринтяни 14:29 – 32)

Повод за статията е липсата на разбиране в тази област, демонстрирана за пореден път от Христовата Църква по време на настоящата криза. И докато не-харизматиците напълно несъстоятелно твърдят, че т.нар. „дарби” („проявления” би бил по-точния превод от гръцки език), изброени в 12-та глава на 1 Коринтяни, не са за днес (или им придават чисто естествено значение), ние като харизматици често отиваме в другата крайност.

В областта на пророкуването/пророчествата ние често сме готови да приемем като чиста монета думи, изговорени като послание от Бог, без да сме ги изпитали по надлежния начин. Най-пресният пример е случаят с COVID-19, при който единият „пророк” те убеждава, че всичко ще свърши за месец без никакви сериозни последици, докато другият твърди, че това ще бъде епидемия, която ще коства милиони животи. Бог се състои от три Личности, но Той не страда от раздвоение на личността! Очевидно е, че грешката е от наша страна. Целта на тази кратка статия е да представи няколко изпитани принципа, които да помогнат да отсъдим дали дадено пророческо слово е от Бог, или не е.

 1. Пророчеството не може да противоречи на писаното слово на Бог – Библията. Пример: ако някой ти „пророкува” да напуснеш жена си и да се ожениш за друга, това определено не е от Святия Дух, защото е в противоречие на Неговите заповеди, които намираме в Писанията.
 2. Духът (сърцевината) на пророчеството трябва да бъде свидетелството за Исус (Откровение 19:10). Святият Дух беше изпратен, за да свидетелства за Исус (Йоан 15:26) и затова Той (Духът) няма да издигне друг на Неговото място, нито ще се фокусира на събития или обстоятелства повече, отколкото на Него.
 3. Истинското пророчество подклажда както страха ни от Бог, така и любовта ни към Него, като в същото време създава в нас копнеж за още по-дълбока чистота и святост.
 4. Пророчеството (включително такова за личния ти живот) трябва да е в унисон със свидетелството в новородения ти дух (Римляни 8:16). Основният начин, по който Бог води хората си под Новия Завет, е чрез това свидетелство; пророчеството просто потвърждава неща, които Той вече е сложил в сърцето ти.
 5. Внимавай на това дали в самото пророчество има условия, от придържането към които зависи неговото изпълнение. Повече по тази тема можете да прочетете в статията „Защо някои пророчества не се изпълняват
 6. Прецени човека, чрез когото пророчеството е дадено (доктрина, характер, опитност в тази област, възможни скрити мотиви и т.н.). Само защото религиозните медии обявяват някого за пророк, това не го прави такъв.
 7. И не на последно място, остави времето да свърши своята работа. Много пророчества се самоунищожават, когато настъпи времето, визирано в тях, а няма и следа от изпълнението им.

Повече по темата може да намерите в следните статии:

 1. Що е новозаветно пророческо служение и има ли то почва у нас?
 2. Дарбите на Святия Дух (6) – Пророкуване
 3. Дарбите на Святия Дух (1) – Слово на мъдрост
 4. Дарбите на Святия Дух (2) – Слово на знание
 5. Дарбите на Святия Дух (3) – Разпознаване на духове
 6. Как работят дарбите пророчество и слово на знание
 7. Как да разпознаем Святия Дух
 8. Кой е отличителният белег на Божието царство
 9. Лъжеслужителите, облечени в истина


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в