Широки плещи, тесни дънки, добре оформени бради и лошо скроени доктрини

Широки плещи, тесни дънки, добре оформени бради и лошо скроени доктрини

Това описва накратко част от новото поколение проповедници зад църковния амвон и на телевизионния екран в Америка.

И тъй като влиянието на американският църковен комплекс е глобално, някои от тези проповедници и доктрини се пласират успешно и на българския „духовен пазар“. Разбира се, заплахата не идва само от Запад; Изтокът също има своя принос. Една от азиатските страни, наречени „малките дракони“, вече повече от десетилетие бълва от устата си доктрината, станала позната като „хиперблагодат“.

Тъй като доктрината (това, което вярваш за Бог) оформя цялостния ти мироглед, не е учудващо, че това ново поколение от служители започна да се отдалечава от традиционните библейски виждания относно греха, брака, абортите и куп други явления.

Гореспоменатата категория от проповедници не е единствената виновна страна в случая. Отговорност носи и по-възрастното поколение служители, които допуснаха това да се случи.

Само защото дадено поучение е популярно в Америка, това не го прави правилно (живея в САЩ от 2001 г. и наблюденията ми са „от първа ръка“). Само защото някой е изградил огромна църква или дори е използван от Бог да върши чудеса и да изцелява болните, не означава, че доктрината му е правилна. Само защото дадена модерна „християнска“ песен съдържа психологически анализ, на който самият Фройд би завидял, това не й гарантира духовна ценност.

Целта ми не е да критикувам тези служители, но да алармирам българската духовна общност за опасността да поглъща безразборно всичко „вносно“ и пакетирано в лъскави опаковки.

Както казах, голяма част от този „нискокачествен“ внос е вече на „родния пазар“ и е консумиран от доста църкви. Форматът на тази публикация не ми позволява да влизам в детайли, затова съм сложил линкове към статиите, разглеждащи някои от тези нови (или добре забравени стари) погрешни учения с повече подробности. Също така съвсем накратко ще адресирам някои популярни псевдобиблейски „крилати фрази“ на тези проповедници.

  1. „Тъй като Исус проля кръвта Си за теб, ти имаш същата стойност каквато и Той!“

Погрешно! Истината е, че Исус „надплати“ за нас. Кръвта Му е безценна, а човешката ценност, макар и огромна, все пак остава ограничена.

Ние никога няма да получим поклонение за разлика от Него. Ние никога няма да имаме стойност като на Създател, Изкупител, Бог Всемогъщ.

Противното твърдение е абсурдно.

     2. „Когато Бог погледне на мен, Той вижда Исус!“

Погрешно! Въпреки че Бог вменява Исусовата праведност на всеки, който вярва в Името Му, цитираното твърдение е фалшиво и лесно оборимо. Достатъчен е само един поглед върху начина, по който Синът на Бог се обърна към някои от църквите в началото на книгата Откровение. Той използва епитети като „гол и окаян“. Безумие е да се твърди, че Бог вижда Сина Си като „гол и окаян“!

     3. „За да ни изкупи, Исус наруши Закона!“

Господ каза ясно, че не е дошъл да наруши Закона, но да го изпълни! Същият пастор на мегацърква, който направи това твърдение, заяви също, че Исус избра Петър за апостол, защото Петър имал лодка! ??????? И този проповедник става все по-популярен в България?!

Мога да продължа още и още, но форматът на статията не ми позволява. В заключителната ѝ част искам да включа линкове към статии, които биха могли да са ви от полза, когато правите дисекция на някои от тези популярни доктрини чрез скалпела на Божието Слово.

1. Що е хиперблагодат и има ли тя почва у нас?
2. Що е хиперпросперитет и има ли той почва у нас?
3. Безусловна любов?
4. Веднъж спасен, завинаги спасен?
5. Що е претеризъм и има ли той почва у нас?
6. Що е теология на господството и има ли тя почва у нас?
7. Митове от демони за демони

Възлюбени братя и сестри, нека не бъдем деца по ум!

Сподели в