Слово, изговорено на точното време

Слово, изговорено на точното време

Господ Йехова ми даде език на учените, за да зная как да помогна с дума на уморения; всяка сутрин Той събужда, събужда ухото ми, за да послушам като учащите се.” (Исая 50:4)

„Намират се такива, чието несмислено говорене пронизва като меч, а езикът на мъдрите докарва здраве.” (Притчи 12:18)

„Дума, казана на място, е като златни ябълки в сребърни съдове.” (Притчи 25:11)

Тази сутрин Святият Дух ми припомни едно преживяване с Него, което бях забравил. То е и пример за това как дарбите пророкуване и слово на мъдрост често работят заедно.

Преди няколко години семейството ми имаше определено бизнес взаимоотношение с човек, който от съображение за дискретност, ще нарека Джо. Един ден Джо ми изпрати имейл, за да поиска молитва и съвет за драматична ситуация, с която трябваше да се справи.

Домът на възрастните му родители беше напълно разрушен от пожар и, ако си спомням правилно, имаше някакви проблеми със застраховката. Джо не само че живееше в друг щат, но също така в онзи момент не беше в позиция да им помогне финансово. Аз не исках да му дам шаблонни отговори и клишета и затова помолих Бог за мъдрост. Малко по- късно, докато бях под душа, Святият Дух ме инструктира да споделя с Джо определен библейски пасаж. Това беше историята на Давид и хората му, за които в един момент от странстванията им изглеждаше, че са изгубили всичко. Враговете им не само ги бяха ограбили от притежанията им; те бяха отвлекли семействата им също (1 Царе 30). Библията описва, че в тази безнадеждна ситуация Давид потърси Господ, укрепи се в Него и последва инструкциите Му (повече за това може да прочетете в статията „Какво да правиш в най-лошия ден от твоя живот?”).

Историята завършва с декларацията, че Давид възстанови всичко.

Аз споделих това слово с Джо, подчертавайки частта „Давид възстанови всичко” и окуражавайки го да вярва на Бог в ситуацията. По онова време не знаех, че той има брат, който се казва Дейвид (Давид). Без да влизам в детайли, само ще кажа, че нещата около къщата на родителите им се развиха по такъв начин, че Дейвид възстанови всичко!

Слава на Бог за пророческите Му думи, които носят „назидание, увещание и утеха”!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в