Слово за Кърджали и Родопите – 06.02.2015

Слово за Кърджали и Родопите - 06.02.2015

Видях този регион като суха, напукана и сплъстена жълта почва, обрасла с плевели. Господ търси хора-орачи, които да обработят запустялата земя! Това са ходатаите, които с молитвите си и с вика си към Небето ще разтрошат буците и със сълзите си ще омекотят почвата. След което дъждът на Святия Дух ще слезе и ще подготви земята за сеене. Ако не се уморите, докато дойде дъждът, и го очаквате, без съмнение ще видите картина, която ще ви изпълни с небесна радост. Да, това е тъмен регион, но светлината на Господа ще озари всяко мрачно място.

Така казва Господ на Силите, Мощният в България:
РОДОПИТЕ СА МОИ! Вие чакате Аз да се задвижа, но Аз чакам вие да Ме задвижите! Приклонил съм ухо към вас с готовност да чуя стона ви. Устоявайте в позициите си, защото, ето, подкреплението идва. Да, Аз ще ви пращам пророци – хора с пробивно помазание и свят огън, които ще строшат медните лостове на заблуда, неверие и омраза към КРЪСТА! Войната е спечелена и кръвта Ми свидетелства за това, казва Бог. Много хора се обезкуражиха и напуснаха уплашени позициите си, скриха се в страховете си. Затова те няма да участват в радостта ви. Да, те ще видят делата на ръцете Ми между вас, но ще бъдат като че ли сънуват, защото клепачите им залепнаха.

Водачите ви са САУЛОВЦИ. Те не влизат в битката, защото са страхливи, но казвам ви – НЕ ВЗЕМАЙТЕ ТЕХНИТЕ ДОСПЕХИ! Аз сам ще ви екипирам и въоръжа, казва Господ! Те виждат гиганта в земята ви как сипе хули против името Ми и стоят безучастно встрани. Те няма да се насладят на славата Ми, която ще споделя с вас. Дори се осмеляват да принасят жертви извън Моето присъствие. Затова ще скъсам пагоните им и ще издигна воини по Моето сърце. Ще им дам сърце на лъв, който реве, и ще хвърля в ужас враговете. Да! Колесниците – огнените Ми колесници, са струпани и чакат тръбата!

Застанете под знамето на Агнето. Влизайте в присъствието Ми с хваление и славословие и следвайте облака на Моя Дух, казва Господ. Сега е време да заредите светилниците си. Напълнете ги с масло и не ги оставяйте празни! Изграждайте дисциплина в сърцата си, да престоявате по-дълго в дворовете Ми. Колкото повече време прекарвате с Мен, толкова повече Аз ще изливам силата Си във вас! Силата Ми слиза там, където се почита името Ми! Ако се научите да цените и уважавате присъствието Ми, Аз ще слизам и ще се движа в живота ви. Много хора не Ме познават и нямат интимно взаимоотношение с Мен, тъй като Аз все още Съм от другата страна на вратата на живота им.

Аз, Господ, не обитавам на местата, които религиозните духове са издигнали като места на поклонение. Това са олтари на нечестие, които ще съборя в яростта Си! Да, ще разклащам тронове на неправда. Кръстова гора не е мястото на Моя покой, това е място на чародейство! Там блудстват окултистите и пият вода на смърт. Там правят завети, но не с Мен, и тласкат хората в заблуда!

Така казва Господ: Съборете, съборете жертвениците на ислям и бунт. Ревността Ми за България се запалва и Аз ще воювам за този народ! Мечът Ми е изострен и истината Ми ще донесе свобода на хората, които се лутат. И както стъпих върху стените на Ерихон и ги направих равно поле, така ще направя с всички високи места в този регион! Да, ще ги направя МАГИСТРАЛИ ЗА ЕВАНГЕЛИЕТО.

Сподели в